#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Skolniece no Dobeles zaļai rītdienai aicina vairāk lietot avotu ūdeni
BNS 
, 2012. gada, 21.maijs, 2012

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā organizētajā konkursā vidusskolu jauniešiem “Tava ideja zaļai rītdienai!”, kura mērķis bija rosināt jauniešus iesaistīties vides problēmu risināšanā ar praktiski īstenojamu un uz uzņēmējdarbību vērstu projektu palīdzību, uzvarējusi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolniece Jolanta Jakovļeva ar projektu “Tautiet’s gāja uz avotu”, konkursa apbalvošanas pasākumā Eiropas Savienības mājā paziņoja konkursa žūrijas pārstāvis Māris Olte.

Konkursa uzvarētāja bija izklātījusi ideju par Dobeles novada avotu kartes izveidošanu un veselīga avotu ūdens lietošanas popularizēšanu.

Eiropas Komisijas rīkotā konkursa otro vietu ieņēma Daugavpils 16. vidusskolas 12.klases skolniece Jūlija Astrovska ar projektu “Zaļās sporta zāles skolās”, kurā izklāstīta iespēja iesaistīt skolēnus elektroenerģijas ražošanā, bet konkursa trešo vietu ieņēma Aizkraukles novada ģimnāzijas 12 klases skolniece Paula Elksne, kuras projektā paredzēts izveidot dabas takas Staburaga apkaimē.

Konkursa ceturto vietu ieņēma Voldemārs Gailis no Cēsu valsts ģimnāzijas 11.klases ar projektu ”Vides informācijas piktogrammu izgatavošana un izvietošana Gaujas Nacionālajā parkā”, bet piektā vieta tika piešķirta Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieka Guntara Pužuļa projektam, kurā iedzīvotāji tiek aicināti mežos stādīt ozolus.

Visi deviņi konkursa finālisti balvā saņēma braucienu uz Briseli, bet uzvarētājs – portatīvo datoru.

“Konkursa “Tava ideja zaļai rītdienai!” rezultāti rāda, ka visos Latvijas novados ir daudz jauniešu, kuriem patiesi rūp vides problēmas un kuriem ir inovatīvas idejas, kā tās risināt. Ceram, ka šie uzņēmīgie jaunieši arī turpmāk paturēs savas uzmanības lokā vides jautājumu risināšanu,” apbalvošanas pasākumā norādīja EK pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka.

Savukārt Olte atzina, ka  žūrijai nebija viegli izvēlēties labākos jauniešu darbus, jo labu ideju bija daudz un iesniegtie projekti bija par ļoti dažādām tēmām.

“Esam gandarīti, ka daudzi projekti vērsti tieši uz sava novada vides sakopšanu un uzlabošanu – jo lielas lietas parasti sākas ar sevi un savu apkārtni. Jaunieši izstrādāja projektus par Staburaga, Dobeles, Brocēnu novadu un Gaujas Nacionāla parka dabas bagātību apzināšanu, aizsargāšanu un popularizēšanu. Priecē arī tas, ka netika aizmirsti mūsdienās aktuāli vides jautājumi – atkritumu šķirošana, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, mežu apsaimniekošana,” klāstīja Olte.

Konkursu vidusskolu jauniešiem “Tava ideja zaļai rītdienai!” no šī gada februāra līdz maijam organizēja EK pārstāvniecība Latvijā ar mērķi rosināt jauniešus iesaistīties vides problēmu risināšanā un izstrādāt praktiski īstenojamus un uz uzņēmējdarbību vērstus projektus dažādās vides aizsardzības jomās.

Tā ietvaros jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem izstrādāja projektus gan par sava novada vides uzlabošanu, gan arī par mūsdienās aktuālākajiem vides jautājumiem – atkritumu šķirošanu, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu, mežu apsaimniekošanu un citām tēmām.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties