#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
30 % no Ziemassvētku spuldzīšu virtenēm nopietni apdraud drošību mājās
, 2009. gada, 02.decembris, 2009

Eiropas Komisija šodien publicēja ziņojumu, kurā secināts, ka 30 % Ziemassvētku spuldzīšu virteņu rada tiešu ugunsgrēka un nāvējošu elektrotraumu risku. Ziņojumā izklāstīti secinājumi, kas gūti kopīgā tirgus uzraudzības projektā.

Projektā iesaistījās iestādes no 5 dalībvalstīm – Ungārijas, Vācijas, Slovākijas, Slovēnijas un Nīderlandes, kā arī Eiropas Komisija (EK). Testēšanu veica no 2007. gada novembra līdz 2009. gada maijam dažādos intervālos attiecībā uz 196 nejaušiem spuldzīšu virteņu paraugiem, izvēloties tos no visa cenu klāsta.Paraugu atbilstību vērtēja pēc vairāk nekā 20 administratīvajām un tehniskajām prasībām. Daudzas spuldzīšu virtenes neatbilda vairāku testu prasībām.

Komisāre Meglena Kuneva sacīja: "Ja mēs vēlamies Ziemassvētkos redzēt iedegtas Ziemassvētku spuldzītes, ir jānodrošina, lai patērētāji būtu pārliecināti par to drošumu. Patērētāji, iepērkoties Ziemassvētkiem, vēlas labāko cenas un kvalitātes attiecību un izvēles iespējas, saglabājot pienācīgu drošuma līmeni.Šis ziņojums ir brīdinājums.Valstu iestādes un rūpniecības nozare divkāršos pūles, lai cīnītos pret neatbilstībām un trūkumiem, kuru rezultātā veikalos un mūsu mājās var nonākt sliktas kvalitātes izstrādājumi.Taču arī patērētājiem ir jāpalīdz mazināt risku, proti, tiem jābūt modriem, aktīviem un informētiem, un tādējādi ikvienam būs droši un prieka pilni Ziemassvētki."
 
Tika konstatētas trīs galvenās problēmas:
1)  25 % spuldzīšu virteņu neizturēja drošuma testu attiecībā uz kabeļu fiksāciju.Ja kabeļi nav pietiekami labi nostiprināti, elektrības vadi var kļūt vaļīgi, un tas rada paaugstinātu elektrošoka risku (būtiska neatbilstība);
2)  23 % spuldzīšu virteņu neatbilst prasībai par “šķērsgriezuma laukumu”. Tas nozīmē, ka kabelis ir pārāk plāns tai elektriskajai strāvai, kuru tas vada, un tas palielina pārkaršanas un ugunsgrēka risku (būtiska neatbilstība);
3)28 % virteņu neizturēja kabeļu drošuma testu. Tas nozīmē, ka virtenes izolācija un uzbūve rada elektrošoka risku (būtiska neatbilstība).
 
Neatbilstību līmenis dažādās dalībvalstīs atšķiras. Piemēram, Ungārijā nopietnu apdraudējumu patērētājiem radīja 95,7 % no pārbaudītajām virtenēm, savukārt Nīderlandē tikai 56 % no pārbaudītajām virtenēm uzrādīja kādu no neatbilstībām.Daļēji tas ir izskaidrojams ar to, ka Nīderlande spuldzīšu virteņu tirgus uzraudzību veic jau 8 gadus un ar šiem centieniem ir panākusi, ka tirgum paredzēto bīstamo ražojumu skaits ir samazinājies uz pusi.(Sīkāku informāciju skatīt MEMO/09/532);
 
Attiecībā uz bīstamo ražojumu izcelsmi konstatēts, ka aptuveni 41 % no 196 pārbaudītajiem paraugiem nāk no Ķīnas.
 
Patērētājiem ir jābūt modriem un jāievēro pamata piesardzības pasākumi, lai mazinātu risku. Ražotāji un mazumtirgotāji ir pakļauti lielam spiedienam ražot pēc iespējas lētākas Ziemassvētku spuldzīšu virtenes, jo patērētāji bieži vien nevēlas tērēt daudz naudas par īslaicīgām dekorācijām. Tā rezultātā var tikt nopietni pārkāpti drošības standarti. 
-        Iegādājieties Ziemassvētku spuldzīšu virtenes pie tirgotājiem ar labu reputāciju, kuri varētu nodrošināt atbilstību pamata drošības standartiem.
-        Nekad neatstājiet spuldzīšu virteni ieslēgtu, kad jūs dodaties ārpus mājas, vai naktī, kad visi guļ.
-        Ja jums ir aizdomas, ka jūsu jaunajai vai jau lietotajai spuldzīšu virtenei ir elektrības vai mehāniskas problēmas, neriskējiet.Pārtrauciet to lietošanu, aiznesiet tās atpakaļ uz veikalu un iesniedziet sūdzību.
Sīkākai informācijai skatīt:http://ec.europa.eu/consumers/pro/index_en.htm
 
Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem
Foto: europa.eu
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties