#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
4G internets Latvijā – solis augšup, bet kad?
, 2009. gada, 25.augusts, 2009

18 miljonus eiro ES ieguldīs pētījumā, kas veidos pamatu jaunākās paaudzes 4G mobilajiem interneta tīkliem. Eiropas Komisija finansē pētījumu par tehnoloģiju "LTE Advanced", kura mobilajā internetā nodrošinās līdz pat simts reižu lielāku datu pārraides ātrumu nekā patlaban izmantotie 3G tīkli. Vai Latvijā strādājošie mobilo sakaru operatori gatavojas daudz apspriestajai 4G ienākšanai, kādus „mājas darbus” tie veic, sagaidot mobilā interneta uzvaras gājienu?

4G būs eiropiešu ikdiena

Pirms25 gadiem Eiropa par modernās mobilās tehnoloģijas pamatu padarīja GSM.Izmantojot Eiropas kopīgā pētījuma rezultātus un ES vienotā tirgus ietekmi,šodien GSM standartu lieto 80% pasaules mobilo tīklu. LTE (Long TermEvolution) sola līdzīgus panākumus, modernās tehnoloģijas ienesoteiropiešu ikdienā. „IzmantojotLTE tehnoloģiju, Eiropas pētnieku zināšanas arī turpmāk noteikts mobilopakalpojumu un ierīču attīstības turpmāko virzību visā pasaulē – tāpat, kā tasnotika ar GSM standartu,” uzskata ES telesakaru un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. „LTE tehnoloģija mobilos tālruņus padarīs par jaudīgiem mobilajiemdatoriem. Miljoniem lietotāju, neatkarīgi no to atrašanās vietas, arportatīvajām ierīcēm varēs piekļūt īpaši ātrdarbīgam internetam. Tā rezultātāpavērsies milzums iespēju un daudz vietas, kur augt digitālajai ekonomikai.”

Latvijasoperatori: interese ir, prognožu nav

Pašmāju mobilo sakaru operators „Latvijas Mobilais telefons”seko līdzi 4G ieviešanai. Jau šī gada jūnijā veiksmīgi LTE jeb tā sauktā 4Gpakalpojumus Norvēģijā demonstrējis „TeliaSonera” grupas operators „Netcom”.Turklāt „TeliaSonera”, kas ir arī viens no LMT pamatkapitāla daļu īpašniekiem,šogad paziņoja par plāniem kā pirmie pasaulē 2010. gadā piedāvāt 4G tīkluStokholmā un Oslo jau komerciālā režīmā. „4G tehnoloģijas ieviešanai Latvijāvēl jāizskata visi tehniskie aspekti,” norāda Elīna Lidere, LMT preses sekretāre.

SavukārtErvīns Kampāns, „Tele2” tehniskais direktors atklāj: „Šogad licenci ceturtāspaaudzes tīkla izbūvei ir saņēmis „Tele2” Zviedrijā, kā arī ir jau oficiālipaziņots, ka nākamā gada laikā Tele2 uzsāks 4G tīkla būvniecība Zviedrijā. ArīLatvijā esam viennozīmīgi ieinteresēti un gatavi izmantot iespēju ieviest 4G.”

Tomēr E. Kampāns bažījas parpriekšnoteikumiem Latvijas kontekstā, kas līdz šim nav izpildīti, proti, navgatava normatīvā dokumentācija, nav noteikts kādā veidā tiks piešķirtaslicences 4G tīkla izbūvei, Nacionālajā frekvenču plānā nav noteikti radioresursi, kurus atļauts izmantot ceturtās paaudzes mobilo sakaru tīkliem.

„Līdz ar 4G ieviešanu Tele2klientiem būtu pieejams datu lejupielādes ātrums līdz 100 Mb/s. Ceturtāspaaudzes tīkla ietvaros var runāt par kvalitātīvu platjoslas internetu arpilnvērtīgas augstas izšķirtspējas video straumēšanas iespējām, kas sniedzlīdzvērtīgu līmeni interneta satura pārlūkošanā, kā izmantojot fiksētopieslēgumu,” sola E. Kampāns.

„Triatel”valdes loceklis Mihails Zotovs: „Protams, esam ieinteresēti un „Triatel” aktīviizskata iespējas par 4G ieviešanu, kas ir solis augšup mobilā internetatehnoloģijas un ātrumu attīstības ziņā. Šobrīd izvērtējam pasaules pieredzi, kāarī ražotāju piedāvātās tehnoloģijas. Tomēr lielā mērā 4G ieviešana ir atkarīgano valsts institūcijām, kam jāizveido atbilstošs frekvenču plāns.”

„Ņemot vērā tehnoloģijustraujo attīstību, strādājam, lai pilnveidotu pakalpojumus un ieviesti jaunasiespējas, ko piedāvāt klientiem. Tomēr no konkrētām prognozēm, kad 4 G varētutikt ieviests, atturamies,” savukārt pauž „Bite Latvija” pārstāve LīgaMūrniece.

Vispirms Skandināvijā
LTE irjaunākā bezvadu tehnoloģija, kura nodrošina līdz pat 100 Mbps lielu datupārraides ātrumu. Eiropā to patlaban izmēģina mobilo sakaru operatoriApvienotajā Karalistē, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā;sagaidāms, ka 2010. gada pirmajā pusē tehnoloģija būs pieejama Zviedrijas unNorvēģijas klientiem. No 2004. līdz 2007. gadam LTE optimizācijas unstandartizācijas pētījums (projekts „WINNER I” un „WINNER II”, ko īstenoja 41vadošā Eiropas uzņēmuma un universitāšu konsorcijs) no ES saņēma 25 miljonuseiro lielu atbalstu. Tā rezultātā izstrādāja pirmo redzējumu par tīklainfrastruktūru, kura balstīta uz LTE.

Eiropas Komisija jūlijā pieņēma lēmumu uzlabotas versijas –LTE Advancedpētījumā ieguldīt vēl 18 miljonus eiro. Septembrī Komisija ar projektakonsorciju sāks konkrētākas sarunas, tostarp par nozīmīgo projektu „ARTIST4G”, kura pamatā ir abu „WINNER” projektu rezultāti un kurāiesaistījušies 4G nozares pārstāvji un pētnieki no Apvienotās Karalistes,Francijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas, Somijas, Spānijas, Vācijas unZviedrijas. Paredzams, ka jaunos projektus sāks jau 2010. gada janvārī.

Foto: Chance Agrella

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties