#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
50 miljonu eiro tiks novirzīti cīņai ar vides piesārņojumu Baltijas jūrā
, 2010. gada, 17.jūnijs, 2010

Eiropas Parlaments (EP) ir apstiprinājis 50 miljonu eiro (ap 35,14 miljonu latu) līdzfinansējumu apvienotajai Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmai "Bonus", kas paredz cīnīties pret piesārņojumu, klimata pārmaiņām, vides paskābināšanos un bioloģiskās daudzveidības izzušanu Baltijas jūrā.

EP Informācijas biroja Preses nodaļa informē, ka programmu ierosinājušas astoņas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis - Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija, Vācija un Zviedrija. No 50 miljoniem eiro 1,25 miljonus eiro atvēlēti stratēģiskajam posmam un 48,75 miljonus eiro programmas īstenošanai, kas atbildīs visu astoņu dalībvalstu ieguldījumam.

Pētniecības un attīstības programmas, kuras patlaban īsteno ES dalībvalstis nacionālā līmenī, tiek koordinētas nepietiekami, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tādēļ "Bonus" programmas mērķis ir iekļaut šīs darbības vienotā un ilgstpējīgā pētniecības programmā, atbalstot Baltijas jūras stratēģijas, ES jūrniecības stratēģijas un ūdens pamattdirektīvas mērķus.

Iniciatīva, kas galvenokārt vērsta uz vides pētījumiem, paredz arī vairākas citas pētījumu programmas, piemēram, par zivsaimniecības, lauksaimniecības, infrastruktūras, enerģijas un transporta ietekmi uz ekosistēmu.

Baltijas jūras ekosistēmu būtiski ietekmē piesārņojumus, kas rodas no pamestiem Otrā pasaules kara laika ķīmiskajiem ieročiem, smago metālu savienojumiem, organiskajām vielām, radioaktīvajiem materiāliem, mazuta un naftas noplūdēm. Uz vidi atstājusi ietekmi arī lauksaimniecības attīstība.

Programmu īstenos Baltijas jūras valstu zinātni finansējošo organizāciju tīkls, kura centrs atradīsies Helsinkos. Programma ilgs vismaz septiņus gadus. Eiropas Komisijai un Revīzijas palātai tiks nodrošinātas pilnvaras veikt visas nepieciešamās pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ES fondi tiek izmantoti atbilstoši mērķim.

"Bonus" programmas starpposma novērtējums tiks veikts 2014.gada beigās, savukārt pēdējais novērtējums - 2017.gadā. Eiropas Parlaments atbalstīja lēmumu, 630 deputātiem balsojot par, 14 pret un 16 atturoties.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties