#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
63 Latvijas pedagogi piedalīsies mūžizglītības programmā "Comenius
, 2010. gada, 02.septembris, 2010

Tuvāko mēnešu laikā 63 izglītības speciālisti no Latvijas profesionāli pilnveidosies Eiropas valstu izglītības iestādēs, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sabiedrisko attiecību speciāliste Ruta Mihalovska.

Dalība Eiropas Savienības (ES) mūžizglītības programmas "Comenius" un mācību braucienu projektos dod iespēju apmeklēt gan dažu nedēļu kursus, gan gūt vairākus mēnešus ilgu darba pieredzi.

37 Latvijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogi apmeklēs vienu līdz trīs nedēļu ilgus kursus Austrijā, Grieķijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijā, Maltā, Portugālē, Spānijā, Turcijā, Ungārijā un Vācijā. Dalība "Comenius" skolu pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides aktivitātē sniedz iespēju skolu pedagoģiskajiem un atbalsta darbiniekiem pilnveidoties ārvalstīs, uzlabojot skolotāju praktiskās pedagoģiskās zināšanas un prasmes, kā arī iegūstot plašāku izpratni par izglītības sistēmām citās Eiropas valstīs.

Savukārt deviņiem topošajiem pedagogiem no četrām Latvijas augstākās izglītības iestādēm vairākus mēnešus būs iespēja gūt pirmo darba pieredzi, uzlabot svešvalodu zināšanas un pedagoģiskās prasmes vairāku Eiropas valstu izglītības iestādēs. Šādu iespēju topošajiem psihologiem, angļu un vācu valodas, vizuālās mākslas un sporta skolotājiem sniedz dalība "Comenius" asistentūrā.

Apstiprināto "Comenius" projektu un stipendiātu saraksti publicēti "http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_rezultati/".

ES Mūžizglītības programmas mācību braucienu 2010.gada konkursa pirmajā kārtā apstiprināti 17 stipendiāti. Vadošajiem speciālistiem no izglītības iestādēm, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm būs iespēja apmeklēt vairāku Eiropas valstu izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par izglītības politikas jautājumiem. Mācību brauciens nav ilgāks par nedēļu.

No 2010.gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības programmas 2007.-2013.gadam īstenošanu Latvijā.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties