#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
9 no 10 eiropiešiem pauž atbalstu attīstības palīdzības sniegšanai
, 2010. gada, 13.septembris, 2010

Saskaņā ar šodien publicēto speciālo Eurobarometer pētījumu Eiropas pilsoņi turpina paust nepārprotamu atbalstu palīdzības sniegšanai jaunattīstības valstīm. Nedēļu pirms ANO Augsta līmeņa sanāksmes par tūkstošgades attīstības mērķiem, pētījums liecina, ka 89% aptaujāto palīdzību attīstībai uzskata par svarīgu vai ļoti svarīgu.

Divi no trim eiropiešiem uzskata, ka ES vajadzētu nopietni izturēties pret solījumiem līdz 2015. gadam palielināt palīdzību attīstībai līdz 0,7% no NKI, kas ir tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš. Šāds atbalsts, ko pauž lielais vairums pilsoņu no dažādam dalībvalstīm, ir palicis nemainīgi augsts, neskatoties uz finanšu krīzi un ekonomisko situāciju Eiropā. Šajā kontekstā trīs ceturtdaļas (76%) eiropiešu uzskata, ka ES valstu kopīgam darbam ir pievienotā vērtība, kas palīdz izvairīties no dubulta darba un nodrošina palīdzības efektivitāti.

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Eiropas pilsoņi mums ir ļoti skaidri pateikuši, ka neskatoties uz ekonomisko lejupslīdi, Eiropas solidaritāte un atbildība pret grūtībās nonākušajiem ir jāturpina. Es personīgi to uztveru kā uzdevumu neatlaidīgi strādāt tūkstošgades mērķu sasniegšanai. Neapšaubāmi mums ir jānodrošina, lai ES palīdzība, kas ir plašākā palīdzība pasaulē, būtu arī visefektīvākā."

Šajā speciālajā Eurobarometer pētījumā 26 500 pilsoņiem no visām 27 dalībvalstīm 2010. gada jūnijā uzdeva vairākus jautājumus par attīstību. Pētījuma rezultāti liecina, ka vispārējs atbalsts attīstībai krīzes laikā nav mazinājies. To cilvēku skaits, kas to uzskata par ļoti svarīgu, ir pat pieaudzis no 39% pagājušajā gadā līdz 45% šogad.

Aptauja arī liecina, ka pirmoreiz atšķirības ES 15 un ES 12 valstu attieksmē manāmi samazinās. Atšķirības galvenokārt redzamas starp valstīm, kuras ekonomiskā lejupslīde skārusi visvairāk, un valstīm, kurās ekonomiskā situācija ir labāka. Pilsoņi arī netieši palīdzības politikas saskaņotību attīstības jomā. 43% uzskata, ka ES tirdzniecības un finanšu politikai ir pozitīva ietekme uz mūsu partnervalstīm. Miera uzturēšanas politiku atbalsta 42% aptaujāto, tai seko lauksaimniecības politika (33%) un migrācijas politika (22%).

Pētījuma rezultāti liecina, ka 42% aptaujāto nabadzības apkarošanu uzskata par galveno attīstības valstu uzdevumu, tai seko ekonomiskās krīzes pārvarēšana (36%), pārtikas nodrošināšana (20%) un veselības jautājumi (19%). 42% aptaujāto palīdzētu attīstības valstīm kā brīvprātīgie vai ar naudu. 30% dotu naudu vai strādātu kā brīvprātīgie. 63% uzskata, ka starptautiskās organizācijas ir īstā vieta, kur attīstības valstīm meklēt palīdzību. Šādu organizāciju sarakstā ES ir trešā (to minējuši 17% aptaujāto) aiz ANO (27%) un Pasaules Bankas (19%).

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties