#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
"Access City" konkurss - kura būs Eiropas pieejamākā pilsēta?
, 2010. gada, 28.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija izsludina balvu "Access City", pirmo Eiropas balvu pieejamai pilsētai. Šīs ikgadējās balvas mērķis ir izcelt tās Eiropas pilsētas, kuras rīkojas efektīvāk un novatoriskāk, uzlabojot pieejamu vidi iedzīvotājiem ar invaliditāti. Tā atzīmēs un izcels veiksmīgākās iniciatīvas, kuras cilvēkiem ar invaliditāti dod iespēju pilnībā piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Pieejamu vidi nav grūti nodrošināt - tāda ir šīs iniciatīvas galvenā ideja.

Pilsētu vietējās pašvaldības tiek aicinātas iesniegt savus pieteikumus balvai līdz 2010. gada 23.septembrim. Konkurss notiks divās kārtās: iepriekšējai atlasei valstu līmenī sekos Eiropas mēroga konkurss. Eiropas mēroga konkursa posma pilsētas-finālistes tiks uzaicinātas piedalīties apbalvošanas ceremonijā Briselē, kas notiks vienlaikus ar Eiropas Invalīdu dienai veltīto konferenci 2010. gada 2. un 3.decembrī.

Aptuveni 80 miljoni Eiropas iedzīvotāju ir invalīdi. No viņiem 16% ir darbspējīgā vecumā, bet gandrīz 70% ir vecāki par 60 gadiem. Tā kā invaliditāte ir cieši saistīta ar novecošanos, visticamāk, ka ar to kādā savas dzīves posmā ir saskarsies ikviens. Tāpēc pieejama vide ir Eiropas Savienības invaliditātes politikas būtiska sastāvdaļa.

ES uzskata, ka visiem iedzīvotājiem ērta pieeja sabiedriskajām ēkām, transportam, informācijas un saziņas iespējām ir būtiska, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspējīgus ekonomiskos un sociālos ieguvumus. Turklāt, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti tiesībām, pieejama vide joprojām būs galvenā prasība, ko noteiks jaunā ES stratēģija invaliditātes jomā laika posmam no 2010. līdz 2010.gadam.

Tiesības pretendēt uz balvu

Balvai var pieteikties ES dalībvalstu un kandidātvalstu (Horvātijas, Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Islandes un Turcijas) vietējās pašvaldības, kā arī pilsētu vai organizāciju asociācijas. Konkursā var piedalīties pilsētas, kurās dzīvo vismaz 50 000 iedzīvotāju. Uz balvu varēs pretendēt arī mazāko dalībvalstu pilsētas, kurās iedzīvotājus skaits ir mazāks. Jāņem vērā, ka iniciatīvām jābūt ieviestām pēdējo piecu gadu laikā.

Pieteikumiem jāaptver iniciatīvas turpmāk minētajās jomās:

- apbūvētā vide un sabiedriskās vietas;

- transports un ar to saistītā infrastruktūra;

- informācija un komunikācijas iespējas;

- sabiedrībai pieejamās tehniskās iespējas un pakalpojumi.

Par balvu

Konkursa pilsēta uzvarētāja tiks pasludināta par balvas "Access City" 2011. gada uzvarētāju, un tai būs nozīmīga loma visos Eiropas līmeņa pieejamas vides veicināšanas 2011. gada pasākumos Katras valsts pieteikumus izskatīs nacionālās žūrijas, kuru sastāvā būs pārstāvji no cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošas valstiskās organizācijas un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī pieejamas vides eksperti. Uzvarētāju izraudzīsies Eiropas žūrija.

Papildus šai balvai tiks izsludināta īpaša - "Uzvarētāja balva Eiropas pilsētai ar pieejamu vidi". Šo speciālbalvu pasniegs pilsētu vai organizāciju asociācijai, kas ir sasniegusi izcilus rezultātus pieejamas vides jomā. Cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošas valstiskas organizācijas nominēs pretendentus, no kuriem uzvarētāju izraudzīsies Eiropas žūrija.

Kā pieteikties

Visi pieteikumi ir jāiesniedz līdz 23.septembrim, angļu (ieteicams), franču vai vācu valodā, aizpildot dalības anketu, kas ir pieejama tīmekļa vietnē www.accesscityaward.eu. Visām pilsētām - konkursa dalībniecēm ir konkrēti un ar piemēriem jāraksturo pilsētā veiktos pasākumus. Piedaloties balvas "Access City" konkursā, pilsētas apņemas, ja tās tiks izraudzītas labāko skaitā, būt par paraugu citām pilsētām Eiropas mēroga gadskārtējos pieejamas vides pasākumos.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties