#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina aktivizēt bezvēsts pazudušo bērnu dežūrtālruni
, 2010. gada, 25.maijs, 2010

Šodien Starptautiskās bezvēsts pazudušo bērnu dienas sakarā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas atbildīga par ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomu, un priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbildīga par Digitalizācijas programmu, mudināja ES dalībvalstis paātrināt darbu, lai ieviestu bērnu pazušanas trauksmes sistēmas un pēc iespējas ātrāk aktivizētu bezvēsts pazudušo bērnu dežūrtālruni 116000.

"Katrs bezvēsts pazudis bērns ir traģēdija, un mums ir jādara viss iespējamais, lai novērstu šādas traģēdijas. Komisija izveidoja Eiropas dežūrtālruni 116000, uz kuru ziņot par bezvēsts pazudušajiem bērniem, lai sniegtu norādījumus un atbalstu viņu ģimenēm visā Eiropā. Diemžēl jāsaka, ka šis dežūrtālrunis darbojas tikai 11 dalībvalstīs," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. "Grūti samierināties ar to, ka pasākumi, kas varētu nodrošināt palīdzību, vēl pilnībā nedarbojas visā Eiropā. Būtu divkārša traģēdija iedomāties, ka bez vēsts pazudis bērns mēģina zvanīt uz dežūrtālruni 116000, bet dzird vienīgi automātiskajā atbildētājā ierakstītu paziņojumu, ka šis pakalpojums būs pieejams tikai 2012. gadā. Es aicinu dalībvalstis pielikt visas pūles, lai mainītu situāciju."
Priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbildīga par digitālo programmu, piebilda: "Dalībvalstīm jāpilda savas juridiskās saistības ne tikai steidzamības kārtā izveidot bezvēsts pazudušo bērnu dežūrtālruni, bet arī nodrošināt, lai sabiedrība būtu par to labi informēta."
ES jau ir izstrādājusi noteikumus, lai nodrošinātu, ka numurs 116000 visā ES tiek rezervēts dežūrtālruņiem, kas paredzēti ziņošanai par bezvēsts pazudušiem bērniem un lai sniegtu norādījumus un piedāvātu atbalstu viņu ģimenēm. Šie dežūrtālruņi pašlaik darbojas 11 dalībvalstīs (Beļģijā, Dānijā, Grieķijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā un Slovākijā). Līdz ar jauno ES telekomunikāciju nozares noteikumu pieņemšanu 2009. gada novembrī ES dalībvalstīm ir pienākums pielikt visas pūles, lai līdz 2011. gada 25. maijam aktivizētu dežūrtālruni 116000 (MEMO/09/491, IP/09/1812). Komisija cieši uzraudzīs šā pienākuma izpildi dalībvalstīs, kā tas tika darīts saistībā ar vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112, kurš tagad bez maksas ir pieejams visā ES (IP/08/1968).
Komisija arī atbalsta bērnu pazušanas pārrobežu trauksmes sistēmu izveidi, kas palīdz meklēt nolaupītus bērnus, dodot iespēju sabiedrībai reālā laikā sniegt informāciju attiecīgajām iestādēm. Trauksmes sistēmas darbojas 8 dalībvalstīs (Nīderlandē, Portugālē, Francijā, Luksemburgā, Beļģijā, Grieķijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē).

Pamatinformācija

Komisija 2007. gada 15. februārī pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru ES valstīm numurs 116000 jādara pieejams bērnu dežūrtālruņiem visā ES (IP/07/188). Komisija ir vairākkārt mudinājusi dalībvalstis pēc iespējas ātrāk aktivizēt šo numuru (IP/08/1129).
Šā gada martā Komisija pieņēma divus priekšlikumus, kuros paredzēti jauni noteikumi, lai pastiprinātu cīņu pret bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Šie jaunie priekšlikumi garantēs lielāku palīdzību cietušajiem un stingrākus pasākumus pret noziedzniekiem, kuri vainojami bērnu seksuālā izmantošanā un tirdzniecībā (IP/10/379).
Saskaņā ar pārskatītajiem telekomunikāciju nozares noteikumiem, kurus pieņēma 2009. gadā (skatīt MEMO/09/513), un jo īpaši 27.a pantu Universālā pakalpojuma direktīvā dalībvalstu pienākums ir vēlākais līdz 2011. gada 25. maijam darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi dienestam, kas piedāvā dežūrtālruni ziņošanai par bezvēsts pazudušiem bērniem. Dežūrtālrunim jābūt pieejamam, zvanot uz numuru "116000". Tajā pašā direktīvā arī noteikta prasība dalībvalstīm "nodrošināt, ka iedzīvotājus pienācīgi informē par vienotā Eiropas ātrās palīdzības numura “116” pieejamību un izmantošanu, jo īpaši ar tādām ierosmēm, kas ir konkrēti paredzētas personām, kuras ceļo no vienas dalībvalsts uz citu."

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties