#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina iesniegt priekšlikumus pētījumiem par efektīvākām zāļu izstrādāšanas metodēm
, 2009. gada, 30.novembris, 2009

27.novembrī publiskā un privātā sektora partnerība starp Eiropas Komisiju un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federāciju izsludināja aicinājumu pētniecības konsorcijiem iesniegt priekšlikumus par 9 pētniecības tematiem.

Uzaicinājuma mērķis ir paātrināt jaunu zāļu atklāšanu un izstrādāšanu tādu slimību ārstēšanai kā vēzis, iekaisuma slimības un infekcijas slimības. Ar Inovatīvās Medicīnas Iniciatīvas (IMI) palīdzību finansēs arī projektus par datu apmaiņas uzlabošanu starp farmācijas nozares pārstāvjiem un zinātniekiem, kam ir būtiska nozīme zināšanu pārvaldībā. Eiropas Komisijas (EK) ieguldījums šajā otrajā uzaicinājumā ir 76,8 miljoni eiro, un ir paredzams, ka tas būs vismaz divtik liels, pieskaitot Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) dalībuzņēmumu ieguldījumus natūrā.

ES Zinātnes un pētniecības komisārs Janess Potočniks sacīja: "Jau 2004. gadā mēs ierosinājām plānu, kā padarīt Eiropu par vietu, kur veic biomedicīniskos pētījumus, un novērst faktorus, kas kavē zāļu izpēti, un tieši tāda ir arī IMI ideja. IMI atrodas zināšanu trīsstūra centrā, uzlabojot publiskā un privātā sektora sadarbību un ekonomiski konkurētspējīgā un ilgtspējīgā veidā palīdzot risināt visgrūtākos uzdevumus, ar ko sastopamies. IMI arī pierāda, ka šī jaunā partnerība starp Eiropas Komisiju un farmācijas nozari dod rezultātus."
No deviņiem uzaicinājuma tematiem trīs ir saistīti ar zināšanu pārvaldību, kurai ir vislielākā nozīme, lai nākotnē gūtu sasniegumus iedarbīgu zāļu izstrādāšanā. To mērķis ir īpaši uzlabot datu standartus nozares, akadēmiskās vides un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju vajadzībām, lai varētu labāk novērtēt jaunu zāļu iedarbīgumu un drošumu. To mērķis ir arī panākt, lai būtu vienkāršāk apmainīties ar informāciju, kas paātrinātu zāļu izstrādāšanu.
Pārējo sešu tematu mērķis ir izstrādāt iedarbīgākas zāles pret vēzi, iekaisuma slimībām un infekcijas slimībām. Viens temats, piemēram, ir veltīts tam, lai izprastu vēža audzēju uzbūvi un reakciju pret ārstēšanu. Kāds cits temats ir veltīts tam, lai ātrāk izstrādātu labākas, lētākas un ātrākas infekcijas slimību diagnosticēšanas metodes.
Šie uzaicinājuma temati, kurus publicēja septembrī, lai pētniecības konsorciji varētu labāk sagatavot pieteikumus, izraisīja lielu interesi. 2009. gada 17. novembrī Briseles Expo paviljonā pulcējās vairāk nekā 420 akadēmisko grupu, MVU un citu organizāciju pārstāvji, kad tur notika IMI atvērtā informācijas diena, kuras gaitā viņi par šo uzaicinājumu saņēma informāciju no pirmavota.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš jaunajam uzaicinājumam ir 2010. gada 8. februāris, un rezultātus paziņos 2010. gada vasarā.
Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties