#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina radikāli pārskatīt Eiropas ekonomikas pārvaldību
, 2010. gada, 17.jūnijs, 2010

Lai Eiropa būtu labāk sagatavota iespējamajām krīzēm, tai jāreformē ekonomikas pārvalde un jāīsteno nākamajiem desmit gadiem izstrādātā Eiropas ekonomikas stratēģija "ES 2020". Tādu viedokli EP deputāti pauž šodien Strasbūrā pieņemtajās rezolūcijās par ES 2020 un ekonomikas pārvaldību.

Deputātu skatījumā "ES 2020 stratēģijā" ir jāizvirza precīzāki mērķi, tostarp jānosaka, ka 3% no IKP jāatvēl pētniecībai un attīstībai, un jāievieš saistoši mērķi siltumnīcefekta gāzu izmešu jautājumā.

Uzsverot saistību starp turpmāko izaugsmi un stabilitāti, deputāti norāda, ka nākotnē ekonomika jākoordinē nevis kā iepriekš, valdībām savā starpā sadarbojoties, bet gan Eiropas Savienības ietvarā, proti, pēc tā dēvētās Kopienas metodes Eiropas Komisijai ierosinot un Parlamentam un dalībvalstu valdībām lemjot. Deputāti arī rosina izveidot Eiropas Monetāro Fondu.

Deputāti uzsver, ka nepieciešama arī lielāka saskaņotība starp 27 dalībvalstu budžetiem un ES budžetu. Rezolūciju par ekonomikas pārvaldību Parlaments pieņēma ar 507 balsīm par, 91 pret, un 29 atturoties.

Eiropas Parlamenta Informācija birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties