#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina uz semināru par ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu
, 2010. gada, 28.maijs, 2010

9.jūnijā plkst. 10.00 Ārlietu ministrijā notiks seminārs par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk - Stratēģija) īstenošanu. Tā mērķis ir informēt nozaru ekspertus, uzņēmējus, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus par iespējām attīstīt Stratēģijai atbilstošus reģionālās sadarbības projektus, īpaši pievēršoties finansējuma piesaistei.

Semināru organizē Ārlietu ministrija un INTERACT punkts Turku. Tajā uzstāsies Ārlietu ministrijas, Eiropas Komisijas, INTERACT, Eiropas Investīciju bankas, Ziemeļu Investīciju bankas pārstāvji.

Dalībnieki tiks informēti par to, kā Stratēģijas un tās Rīcības plāna īstenošana tiek koordinēta Latvijā. Seminārā tiks sniegts Eiropas Komisijas ieskats par Stratēģijas īstenošanu un tehniskās palīdzības pieejamību. Tāpat semināra ietvaros būs iespēja vairāk uzzināt par Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļu Investīciju bankas atbalstu. INTERACT punkta Turku eksperti sniegs ieskatu par dažādiem finanšu resursiem projektu īstenošanai Stratēģijas ietvaros.

Seminārā būs arī iespēja iepazīsties ar jau esošu reģionālās sadarbības projektu piemēriem un diskutēt par dažādiem risinājumiem ES un cita finansējuma piesaistei. Semināra otrajā daļā darbs tiks organizēts divās paralēlās sesijās atbilstoši Stratēģijā noteiktajiem sadarbības mērķiem:

1. sesija - Vides ilgtspējība un drošība reģionā.

2. sesija - Reģiona labklājība, pieejamība un pievilcība.

Iepriekš piesakoties, tiek piedāvātas arī individuālas konsultācijas konkrētu projektu attīstīšanai.

ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam pieņēma Eiropadome 2009.gada oktobrī. Ir izstrādāts Stratēģijas Rīcības plāns, kurā ir noteiktas 15 sadarbības prioritātes un iekļauti ap 80 paraugprojekti.

Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots. Lūdzam interesentus pieteikt dalību līdz piektdienas, 4.jūnija, plkst. 17:00 uz e-pasta adresi: bjs@mfa.gov.lv. Lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, iestādi/ organizāciju, ieņemamo amatu, kontaktinformāciju (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kurā no darba sesijām plāno piedalīties un vai vēlas reģistrēties individuālai konsultācijai.

Caurlaides saņemšanai nepieciešams personu apliecinošs dokuments.

Pēc Ārlietu ministrijas materiāliem

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties