#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicina uz virtuālo pastaigu pa Brēmeni
, 2010. gada, 30.augusts, 2010

Sestdien, 2010. gada 4. septembrī, pulksten 19:00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 49/53, 7.stāvā, tiks atklāta izstāde "Brēmene – attēli, vēsture un literatūra". Pasākums veltīts Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejai. Izstāde organizēta sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku, Brēmenes pilsētas bibliotēku un Gētes institūtu Rīgā.

Izstādes atklāšanā piedalīsies Vācijas parlamenta augšpalātas Bundesrāta priekšsēdētājs, Brēmenes birģermeistars Jenss Bernzens, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita un RCB direktore Doloresa Veilande, Gētes institūta Rīgā direktors Ulrihs Everdings.

Grāmatu izstādes atvēršanas ietvaros vācu kultūras zinātniece Kirstena Štepate ikvienu interesentu aicina uz Virtuālu literāro pastaigu pa Brēmeni. Zinātniece ar dzejoļu, stāstu un anekdošu starpniecību iepazīstinās ar Brēmenes namiem, pieminekļiem, laukumiem un citām vietām, kas pieminētas literārajos darbos.
Pasākums notiks vācu valodā ar sinhronu tulkojumu latviešu valodā.

Izstāde ar vairāk nekā 100 grāmatām pievērš uzmanību Hanzas savienības pilsētas Brēmenes skaistākajiem skatiem. Bērnus ar pilsētu iepazīstina speciāli ceļveži. Izstādi papildina izdevumi par Brēmenes vēsturi, tradicionālo virtuvi un svētkiem.

Īpaša izstādes sadaļa veltīta rakstniekiem, kuri dzīvo Brēmenē vai kuru darbos un daļēji arī dzīvē pilsētai ir sevišķa nozīme, piemēram, Vilhelms Haufs, Heinrihs Heine un Frīdrihs Engelss. Atsevišķa sadaļa veltīta arī Brēmenes muzikantiem. Izstādē apskatāmi senāki un jaunāki pasakas izdevumi vācu, latviešu un krievu valodās.
Daļa izstādīto grāmatu paliks Rīgas Centrālajā bibliotēkā kā Brēmenes pilsētas bibliotēkas dāvinājums.

Izstāde „Brēmene – attēli, vēsture un literatūra“ Rīgas Centrālajā bibliotēkā būs aplūkojama līdz 2010. gada 30. septembrim.

Savukārt Brēmenes pilsētas bibliotēkā no10. septembra līdz 20. oktobrim aplūkojama Rīgas Centrālās bibliotēkas sagatavotā izstāde „Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā”, kas iepazīstina ar Rīgas arhitektūru un kultūru, latviešu daiļliteratūras tulkojumiem vācu valodā un Rīgas Centrālo bibliotēku.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties