#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicinām tikties ar Saharova balvas 2009 laureātiem: "Memorial"
, 2010. gada, 24.marts, 2010

Aicinām 29.martā tikties ar Eiropas Parlamenta Saharova balvas laureātiem — Krievijas nevalstiskās organizācijas "Memoriāls" pārstāvjiem Svetlanu Gannuškinu un Janu Račinski. "Memoriāla" pārstāvji apmeklēs Okupācijas muzeju un piedalīsies divās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja organizētās paneļdiskusijās par Latvijas sabiedrībā aktuālām tēmām — Latvijas un Krievijas vēsturi (plkst.10:30 - 12:30) un cilvēktiesību jautājumiem Krievijā un bijušajās PSRS valstīs, kas ir "Memoriāla" darbības redzeslokā (plkst. 15:30 - 17:30). Diskusijas notiks 29.martā Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvāris 28, Rīga

Krievijas nevalstiskās organizācijas "Memoriāls" pārstāvji Svetlana Gannushkina un Jans Račinskis Rīgā 29.martā ieradīsies pēc Eiropas Parlamenta Informācijas biroja iniciatīvas. Diskusijās aicināti piedalīties Latvijas politiķi, vēsturnieki, žurnālisti un augstskolu mācībspēki, lai kopīgi diskutētu par to, vai iespējams vienots skatījums uz Eiropas - Latvijas - Krievijas vēsturi, kā arī gūtu ieskatu par situāciju cilvēktiesību jomā Krievijā un bijušajās NVS valstīs nepastarpināti "Memoriāla" pārstāvju skatījumā.

Jāpiebilst, ka 2009.gadā "Memoriāls" saņēma Saharova balvu par domas brīvību, ko Eiropas Parlaments pasniedz par domas brīvību personām un organizācijām, kas sniegušas nozīmīgu devumu cīņā pret apspiešanu, neiecietību un netaisnību. Saharova balva ir viens no veidiem, kā EP cenšas veicināt cilvēktiesību cienīšanu un ievērošanu, kā arī demokrātiju pasaulē, un interesanti piezīmēt, - ka Andrejs Saharovs bija "Memoriāla" pirmais līderis.

Informācija uzziņai:

Krievijas nevalstiskā organizācija "Memoriāls" (Memorial) tika dibināta 1980. gadu beigās ar mērķi izveidot piemiņas memoriāla kompleksu Staļina represiju upuriem. Vēlāk "Memoriāls" izvērsa darbību un kļuva par cilvēktiesību aizsardzības organizāciju vairākās bijušās PSRS valstīs — piemēram, Krievijā, Azerbaidžānā, Armēnijā, Gruzijā, Tadžikistānā, Moldovā un Ukrainā.

Vairāk par organizāciju vietnē http://www.memo.ru/eng/index.htm

Pasākumu programma — 29. marts

NB! Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteikumiem: epriga@europarl.europa.eu vai 6708 5463 begin_of_the_skype_highlighting 6708 5463 end_of_the_skype_highlighting

10.30 - 12.30 Diskusija par Latvijas un Krievijas vēstures problemātiku
Piedalās EP deputāte Sandra Kalniete, "Memorial" eksperts Jans Račinskis, žurnālists Igors Vatolins (Čas), Latvijas Universitātes vēsturnieks Aivars Stranga, (latviešu un krievu valodās ar sinhrono tulkošanu)
Vadītājs - filozofs un žurnālists Ilmārs Latkovskis
Kur? ES māja, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs, konferenču zāle

12.30 - 13.30 Kafijas pauze - ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, 1. stāvs

12.30 - 13.00 Preses konference ar "Memorial" pārstāvjiem un Eiropas Parlamenta deputātēm Sandru Kalnieti un Inesi Vaideri (Pilsoniskā Savienība/Vienotība, EPP)
Kur? EPIB birojs, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs

15.30 - 17.30 Cilvēku tiesības: Krievijas "Memorial" pieredze
Diskusijā piedalās "Memorial" eksperte Svetlana Gannuškina, Saeimas deputāti Ina Druviete (Pilsoniskā Savienība/Vienotība, EPP), Miroslavs Mitrofanovs (PCTVL, EFA), Elizabete Krivcova (juriste, Saskaņas Centrs, S&D)
Nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un krievu valodās
Moderators - Pauls Raudseps, www.citadiena.lv
Kur? ES māja, Aspazijas bulvāris. 28, 2. stāvs

17.30 - 18.00 Kafijas galds - ES māja, Aspazijas bulvāris 28, 3. stāva konferenču zāle

Saharova balvas laureāti Rīgā — Eiropas Savienības mājā
Ik gadu Eiropas Parlaments piešėir Saharova balvu personām un organizācijām, kuras, tāpat kā Nobela
Miera prēmijas laureāts Andrejs Saharovs, izrādījušas lielu drosmi cīĦā par cilvēktiesībām.1
MEMORIAL2 ir organizācija, kuras mērėis ir veicināt pamattiesības bijušajās PSRS valstīs.3 Saharova
balvai to izvirzīja Eiropas Parlamenta Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Jacek Saryusz-Wolski (EPP),
EP ZaĜo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, EP deputāti Inese Vaidere, Sandra Kalniete, Krišjānis KariĦš
un 56 citi deputāti.
Programma — 29. marts
10.30 - 12.30 Diskusija par Latvijas un Krievijas vēstures problemātiku
Piedalās EP deputāte Sandra Kalniete, "Memorial" eksperts Jans Račinskis, žurnālists Igors Vatolins
(Čas), Latvijas Universitātes vēsturnieks Aivars Stranga, (latviešu un krievu valodās ar sinhrono
tulkošanu)
Vadītājs — filozofs un žurnālists Ilmārs Latkovskis
Kur? Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs, konferenču zāle
12.30 - 13.30 Kafijas pauze
Kur? ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, 1. stāvs
12.30 - 13.00 Preses konference ar "Memorial" pārstāvjiem un Eiropas Parlamenta deputātēm
Sandru Kalnieti un Inesi Vaideri (Pilsoniskā Savienība/Vienotība, EPP)
Kur? EPIB birojs, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs
15.30 - 17.30 Cilvēku tiesības: Krievijas "Memorial" pieredze
Diskusijā piedalās "Memorial" eksperte Svetlana Gannuškina, Saeimas deputāti Ina Druviete
(Pilsoniskā Savienība/Vienotība, EPP), Miroslavs Mitrofanovs (PCTVL, EFA), Elizabete Krivcova
(juriste, SaskaĦas Centrs, S&D)
Nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu un krievu valodās
Vadītājs — Pauls Raudseps, www.citadiena.lv
Kur? Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris. 28, 2. stāvs
17.30 - 18.00 Kafijas galds
Kur? Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, 3. stāva konferenču zāle
Dalībnieku skaits ir ierobežots! Pieteikumiem: epriga@europarl.europa.eu vai 6708 5463
1 http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/015-66082-341-12-50-902-20091207FCS66069-07-12-2009-2009/default_lv.htm
2 Memoriāls” tika dibināts 1980. gadu beigās ar mērėi izveidot piemiĦas memoriāla kompleksu StaĜina represiju upuriem, un tā pirmais līderis bija pats
Andrejs Saharovs. Vēlāk „Memoriāls” izvērsa darbību un kĜuva par cilvēktiesību aizsardzības organizāciju.
3 http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-60939-292-10-43-902-20090921STO60934-2009-19-10-2009/default_lv.htm, piemēram,
Krievijā, Azerbaidžānā, Armēnijā, Gruzijā, Tadžikistānā, Moldovā un Ukrainā.

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties