#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aicinās Eiropas Komisiju pagarināt lauksaimniecības zemju pārdošanas ierobežojumu termiņu
, 2010. gada, 26.augusts, 2010

Šodien Lietuvā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Lietuvas lauksaimniecības ministrs Kazis Starkēvičs un Igaunijas lauksaimniecības ministrijas eksperti vienojās, ka iesniegs Eiropas Komisijā (EK) lūgumu pagarināt lauksaimniecības un meža zemes pārdošanas ierobežojumu termiņu vēl uz trim gadiem.

Pašlaik Latvijā lauksaimniecības un meža zemes līdz 2011.gada 1.maijam drīkst pirkt tikai tie Eiropas Savienības (ES) pilsoņi, kas vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Latvija vēlas šo periodu pagarināt vēl par trim gadiem. Tikšanās dalībnieki vienojās, ka Lietuva un Igaunija atbalstīs Latvijas lūgumu Eiropas Komisijai (EK) pagarināt noteikto pārejas periodu lauksaimniecības un meža zemju pārdošanai ar ierobežojumiem ES dalībvalstu fiziskām un juridiskām personām.

Zemkopības ministrs arī kolēģiem skaidroja, kā Latvijā tiek veicināta nepastrādātu zemju apsaimniekošana, norādot, ka ir veikti grozījumi atbilstošajā likumdošanā. Līdz ar to jau šogad neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kuras platība ir lielāka par 1 hektāru, tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa papildlikme 1,5%, kas kopā ar nekustamā īpašuma nodokļa pamata likmi veidos 3% no tā kadastrālās vērtības. Šīs papildlikmes piemērošana neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei pašvaldībām ir obligāta ar iespēju piemērot nodokļa atlaides. Tālab lauksaimniecībā izmantojamās neapstrādātās zemes īpašnieki meklēs risinājumus, piemēram, to iznomās vai arī pārdos tiem, kas ir ieinteresēti to apsaimniekot.

Lietuvas lauksaimniecības ministrs norādīja, ka Lietuva ir ieinteresēta veikt līdzīgas izmaiņas likumdošanā un Lietuvas speciālisti labprāt dotos pieredzes apmaiņā uz Latviju, lai iepazītos ar šādu likuma grozījumu darbību praksē.

Sanāksmē arī tika pārrunātas iespējas koalīcijas veidošanai, lai prasība Eiropas Komisijai pārskatīt, izlīdzināt un līdzvērtīgi sadalīt starp dalībvalstīm tiešmaksājumus risinātos veiksmīgi.

Vizītes noslēgumā J.Dūklavs, K.Starkēvičš un Igaunijas amatpersonas apmeklēja zemnieku saimniecību, kurā notiek pilns piena pārstrādes cikls - piens saimniecībā tiek gan ražots, gan arī pārstrādāts un fasēts.

Zemkopības ministrija

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties