#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aizputes ūdenssaimniecības attīstības projekts tuvojas noslēgumam
, 2010. gada, 09.jūlijs, 2010

Aizputē ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta realizācija pietuvojusies “finiša taisnei”. Pašlaik būvdarbi norisinās Jelgavas un Brīvības ielās, kas ir būvdarbu līguma “Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī kanalizācijas sūkņustacijas ar spiedvadiem izbūve” pēdējais būvniecības posms.

Kopumā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” (turpmāk - projekts) ietvaros tika noslēgti divi būvdarbu līgumi, no kuriem uz šo brīdi veiksmīgi jau viens ir pabeigts. Šī gada 17. martā ar Valsts komisijas aktu tika noslēgts viens no nozīmīgākajiem projekta posmiem – dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa izbūve ko šī gada 23. aprīlī oficiāli atklāja LR Vides ministrs Raimonds Vējonis un kas izbūvēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Veikto darbu kopējās izmaksas ir 589 797.90 Ls ( ar PVN).

SIA “Būvfirma Vītols” veikusi nozīmīgus darbus, rekonstruējot un izbūvējot 10 kilometrus ūdensapgādes tīklus un 6 kilometrus kanalizācijas tīklu. Uzlabojumi tika veikti, ņemot vērā cauruļvadu tehnisko stāvokli un nozīmi kopējā sistēmā, kā rezultātā samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī novērsti vides piesārņojuma riski, kas radušies novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas rezultātā. Paralēli darbiem pie ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves, tiek veikta ūdensvadu hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija, kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcijas un turpinās labiekārtošanas darbi – asfaltbetona un grants seguma atjaunošana tranšeju rakšanas vietās uz ielām un zaļās zonas atjaunošana.

2009. gada 31. martā noslēgtā būvdarbu līguma “Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī kanalizācijas sūkņustacijas ar spiedvadiem izbūve” ietvaros tika:

* rekonstruēti ūdensvadi 5,334 km garumā;
* izbūvēti jauni ūdensvadi 5,340 km garumā;
* uzstādīti 20 jauni hidranti un 10 jauni aizbīdņi; ;
* izbūvēti jauni spiedvadi 0,362 km garumā;
* izbūvētas 4 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
* izbūvēti jauni kanalizācijas vadi 5,342 km garumā;
* rekonstruēti 0 kanalizācijas vadi 0,345 km garumā.

Šis ir apjomīgākais un nozīmīgākais infrastruktūras attīstības projekts, kāds līdz šim Aizputē ir īstenots. Tas ir būtisks ieguldījums Aizputes pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un vides aizsardzībā. Turklāt finasējuma saņēmējs SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” pie īstenotā neapstāsies, jo pašlaik LR Vides ministrija izskata sagatavotos priekšlikumus Civiltiesiskā līguma izmaiņām, lai Aizputes pilsētā turpinātos jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve.

Projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” Nr. 3. DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/010 kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 749 323,89 LVL. No tām 2 336 925,31 LVL finesē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, 136 806,36 LVL sedz valsts budžets, bet pārējo iegulda SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” un Aizputes novada dome. Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzības pienākumus veic SIA “VentEko”.

Avots: www.aizpute.lv

Foto: www.aizpute.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties