#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aizsargā nodokļu maksātāju tiesības atgūt PVN
, 2010. gada, 15.jūlijs, 2010

Šodien Komisija pieņēma priekšlikumu pagarināt termiņu PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanai par 2009. gadu. Ņemot vērā to, ka dalībvalstis novēloti īstenojušas jauno PVN atmaksas procedūru, kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, Komisija ierosina atvēlēt nodokļu maksātājiem ilgāku laiku PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanai. Tajā pašā laikā Komisija ierosina saskaņot dažas iezīmes valstu PVN atmaksas elektroniskajos portālos, lai uzlabotu to sadarbspēju un pieejamību nodokļu maksātājiem.

PVN atmaksas direktīva stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, un tajā paredzēta PVN atmaksa par darījumu izmaksām, kas nodokļu maksātājiem radušās dalībvalstī, kurā tie nav reģistrēti. Ar direktīvu ievieš elektronisku sistēmu, kuru izmantojot nodokļu maksātājs iesniedz atmaksas pieteikumu portālā, kas izveidots dalībvalstī, kurā šis nodokļu maksātājs ir reģistrēts. Dalībvalstīm bija jānodrošina, ka šis elektroniskais portāls ir pieejams no 2010. gada 1. janvāra.
Tomēr dažas dalībvalstis novēloti uzsāka savu portālu darbību, bet citas dalībvalstis saskārās ar vairākām tehniskām problēmām to ieviešanā un darbības uzsākšanā. Šādā situācijā nodokļu maksātājiem nebija iespējams iesniegt atmaksas pieteikumus.
Šī kavēšanās, kā arī vajadzība aizsargāt nodokļu maksātāju tiesības atgūt PVN ir radījusi nepieciešamību pagarināt termiņu atmaksas pieteikumu iesniegšanai par izdevumiem 2009. gadā, atliekot šo termiņu no 2010. gada septembra līdz 2011. gada martam.
Turklāt dalībvalstīm ir atšķirīgi viedokļi par direktīvas tehnisko īstenošanu, tāpēc jāizveido efektīvs mehānisms atsevišķu sīki izstrādātu prasību saskaņošanai šajā ziņā. Tālab Komisija ierosina, lai tai tiktu piešķirtas pilnvaras pēc Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas labvēlīga atzinuma saņemšanas pieņemt tehniskos noteikumus, kas vajadzīgi šādas visu Eiropu aptverošas sistēmas pilnīgas sadarbspējas nodrošināšanai.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties