#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aizvien vairāk iedzīvotāju pauž konkrētu attieksmi par Latvijas dalību ES
, 2009. gada, 07.decembris, 2009

Latvijas iedzīvotāji skeptiski vērtē savu zināšanu līmeni par Eiropas Savienību, liecina sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā aptauja.

2009. gada novembrī veiktajā sabiedriskās domas aptaujā par iedzīvotāju uzskatiem par Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES) iegūtie dati liecina, ka pozitīvi Latvijas dalību vērtē 22,6 % aptaujāto, bet negatīvu attieksmi pauduši 34,5 %

Latvijas dalību ES par "labu lietu" biežāk nekā caurmērā atzinuši iedzīvotāji jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, respondenti ar augstāko izglītību, aptaujātie, kuru ģimenē sarunvaloda ir latviešu valoda, pētījuma dalībnieki ar vidēji zemiem un augstiem ienākumiem, Rīgā un Kurzemē dzīvojošie.
Latvijas dalību ES kā "sliktu lietu" biežāk vērtējuši iedzīvotāji, kuri vecāki par 55 gadiem, krievvalodīgie, aptaujātie ar vidējiem ienākumiem, Kurzemē dzīvojošie (jāpiebilst, ka respondenti Kurzemē caurmērā biežāk snieguši gan pozitīvus, gan negatīvus vērtējumus, bet retāk atzīmējuši, ka dalība ES ir "ne laba, ne slikta" lieta).
Lūgti novērtēt savu zināšanu līmeni par ES skalā no 1 ("nezināt neko") līdz 10 ("ļoti labas zināšanas"), iedzīvotāji bija noskaņoti visai kritiski - lielākā daļa atzīmēja atbildes no 3 līdz 5 (attiecīgi: 19%, 20% un 18%). Kopumā tikai nedaudz vairāk kā 1% iedzīvotāju uzskatīja savas zināšanas par ļoti labām (9 un 10), savukārt kopumā nedaudz vairāk kā 1/10 tās vērtēja kā vājas (1 un 2). Atbilžu vidējā vērtība ir 4.48. Salīdzinot ar iepriekš veikto aptauju datiem, tie ir līdzīgi (atbilžu vidējā vērtība 01.2008.:4.68, 12.2008.: 4.63, 06.2006.:4.31).
Dati liecina, ka augstāku novērtējumu savām zināšanām par ES snieguši jaunieši, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, respondenti ar vidēji augstiem un augstiem ienākumiem, Rīgā dzīvojošie un tie pētījuma dalībnieki, kuri pozitīvi vērtē Latvijas dalību ES. Savukārt caurmērā zemāku savu zināšanu novērtējumu deva iedzīvotāji, kuri vecāki par 65 gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, krievvalodīgie, respondenti bez LR pilsonības, nestrādājošie, grupas ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, lauku novados aptaujātie un tie, kuri ir kritiski noskaņoti pret Latvijas dalību ES.
Iedzīvotāji aizvien vairāk atpazīst dažādas institūcijas Latvijā, kas nodrošina informāciju par ES. Saskaņā ar pētījuma datiem gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju (47%) ir dzirdējuši par Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Vairāk nekā 1/5 respondentu norādīja, ka ir dzirdējuši arī par tādām institūcijām, kas saistītas ar ES jautājumiem, kā Eiropas Savienības informācijas punkti pilsētu centrālajās bibliotēkās (28%), Saeimas ES informācijas centru (25%) un Eiropas Kustību Latvijā (22%). To, ka ir dzirdējuši par Eiropas Parlamenta informācijas biroju, minēja 18% aptaujāto, un 14% bija dzirdējuši par Eiropas Savienības informācijas bibliotēku.
Plašāku informāciju par aptaujas datiem var iegūt: www.es.gov.lv/lat/sdp. Aptauju veica Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.
Ziņa sagatavota pēc Valsts kancelejas materiāliem
Foto: europa.eu
 
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties