#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Aizvien vairāk ražotāji pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības
, 2010. gada, 23.jūlijs, 2010

ES muitas iestādes 2009. gadā veica pasākumus 43 500 gadījumos attiecībā uz vairākiem miljoniem viltotu vai pirātisku ražojumu uz ES ārējām robežām. Šādas ziņas ir sniegtas šodien publicētajā Komisijas gada ziņojumā par ES muitas iestāžu pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) ievērošanas kontrolei.

Galvenās preces, kuras muitas iestādes aizturēja, pamatojoties uz aizdomām par IĪT pārkāpumiem, ir cigaretes, apģērbi un zīmolpreces. Tomēr ievērojamu viltotu un pirātisku preču daļu veido ikdienā lietojamās preces, kas potenciāli apdraud cilvēku veselību, piemēram, šampūni, zobu pastas, rotaļlietas, zāles vai sadzīves tehnika. Šodienas ziņojumā ir sniegti statistikas dati par tādu ražojumu veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi, kuri aizturēti uz ārējām robežām IĪT pārkāpumu dēļ.
ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "ES muitas iestāžu uzdevums ir aizsargāt mūsu iedzīvotājus un uzņēmumus. Viltotas preces var radīt nopietnu risku patērētāju veselībai un drošībai un traucēt likumīgai uzņēmējdarbībai. Komisija un dalībvalstis turpinās sadarbību ar starptautiskajiem tirdzniecības partneriem un rūpniecības uzņēmumiem, lai intelektuālā īpašuma tiesībām Eiropas Savienībā nodrošinātu visaugstāko aizsardzības līmeni."

Ziņojuma galvenās atziņas
Ziņojums liecina, ka tādu ražojumu skaitam, par kuriem ir aizdomas, ka ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, ir tendence palielināties. 2009. gadā šādu preču aizturēšanas gadījumu bija vairāk nekā 43 500, kopā 118 miljonu preču vienību. Ziņojumā norādīts, ka, lai gan no IĪT pārkāpumiem līdz šim visvairāk cieta luksuspreču ražotāji, tagad arvien biežāk tiek viltotas preces, ko cilvēki lieto ikdienā. Galvenās aizturētās preces pa preču kategorijām ir šādas: 19 % cigaretes, 16 % citi tabakas izstrādājumi, 13 % zīmolpreces un 10 % zāles. Galvenā šādu preču izcelsmes valsts ir Ķīna, kurā ražoti 64 % no visa viltoto un pirātisko preču apjoma, savukārt atsevišķās produktu grupās galvenās ražotājvalstis ir Apvienotie Arābu Emirāti un Ēģipte. Vairāk nekā 77 % aizturēto ražojumu tika iznīcināti, vai arī tika iesniegta prasība tiesā, lai noteiktu tiesību pārkāpumu.

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmīgums
Kā uzsvērts ES stratēģijā 2020. gadam, IĪT aizsardzība ir ļoti svarīga pētniecības, inovāciju un darbavietu izveides veicināšanai Eiropā. Efektīva IĪT ievērošanas kontrole turklāt ir ļoti nozīmīga, lai aizsargātu ES iedzīvotāju veselību un drošību, jo dažas viltotas preces (piemēram, pārtikas produkti, ķermeņa kopšanas līdzekļi un bērniem paredzētās preces), kuras tiek ražotas neregulētā vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu.

ES muitas iestāžu loma

ES muitas iestādēm ir nozīmīgs uzdevums — nepieļaut to, lai iekšējā tirgū tiktu ievestas preces, kas ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Komisija veic virkni pasākumu, lai stiprinātu muitas iestāžu spēju cīnīties pret šādu preču tirdzniecību. Komisija patlaban izstrādā priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot spēkā esošos tiesību aktus par muitas iestāžu pasākumiem pret precēm, kas ražotas, pārkāpjot IĪT, un vienkāršot pašreizējās procedūras. Kopā ar dalībvalstīm tā ir sagatavojusi plašu pārskatu par spēkā esošajiem tiesību aktiem un uzsākusi sabiedrisko apspriešanos, kas noslēdzās 2010. gada 7. jūnijā. Uz šā pamata Komisija līdz gada beigām plāno nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu. Laba sadarbība ar starptautiskajiem tirdzniecības partneriem var būtiski palīdzēt novērst un atklāt viltoto un pirātisko preču eksportu uz ES. 2009. gadā ES un Ķīna parakstīja Rīcības plānu, kura galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību starp muitas iestādēm IĪT aizsardzības jomā, un ES tuvākajos mēnešos plāno pagarināt šā plāna darbības termiņu līdz 2012. gada beigām. Septembrī paredzētajā vizītē Šanhajā komisārs A. Šemeta ar Ķīnas attiecīgajiem pārstāvjiem personīgi apspriedīs veidus, kā nodrošināt IĪT aizsardzību. Ļoti svarīga nozīme ir arī sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka var pareizi identificēt preces, kas ražotas, pārkāpjot IĪT. Uzņēmumi var pieprasīt īpašus muitas pasākumus, ja ir aizdomas, ka tiek pārkāptas to intelektuālā īpašuma tiesības, un ražotāju sniegtā informācija palīdz muitas iestādēm labāk plānot pārbaudes. Komisija ir izveidojusi rokasgrāmatu tiesību turētājiem, lai tiem palīdzētu iesniegt šādas prasības, un tā cieši sadarbojas ar privātā sektora uzņēmumiem, lai redzētu, kādus turpmākus uzlabojumus varētu ieviest muitas pārbaudēs.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties