#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Apstiprina pārrobežu sadarbības programmu "Latvija-Igaunija-Krievija"
, 2009. gada, 18.novembris, 2009

Eiropas Komisijas un Krievijas pārstāvji šodien parakstīja finanšu vienošanos par "Latvijas-Igaunijas-Krievijas" pārrobežu sadarbības programmas īstenošanu. Programma parakstīta ES-Krievijas samita laikā Stokholmā, Zviedrijā.

Programma tiks īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. EKPI ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas aizvieto līdzšinējās ģeogrāfiskās un tematiskās sadarbības finanšu programmas ārējās robežās (piemēram, TACIS). 

Kopējais "Latvijas-Igaunijas-Krievijas" pārrobežu sadarbības programmas finansējums, t.sk., valstu līdzfinansējums, ir 73 miljoni eiro (51,3 miljoni latu). Jau pavisam drīz izsludinās pirmo projektu pieteikumu konkursu, uz ko varēs pieteikties atbilstošie reģioni no 3 valstīm.

Programmas ietvaros finansēs kopīgus projektus sociālās un ekonomiskās attīstības jomās. Programma koncentrēsies uz tādiem projektiem, kuru rezultāti sniegs pievienoto vērtību pašvaldību un reģionu attīstībā. Tiks finansēti projekti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbības un tirdzniecības, un transporta jautājumiem, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, pētniecībai un tūrisma attīstībai.

Reģioni, kas darbojas šajā programmā, izstrādās arī kopīgus projektus, kas veicinās vides un dabas resursu aizsardzību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanu Tāpat programma veicinās vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un reģionālo institūciju administratīvās kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās.

Programmas atbalsta saņēmēji varēs būt valsts iestādes, vietējās un reģionālās iestādes vai to veidotas apvienības; nevalstiskās organizācijas; sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, mazie vai vidējie uzņēmumi.

Programmas Apvienotā vadošā iestāde ir Latvijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM).

Vairāk informācijas programmas mājas lapā: http://www.estlatrus.eu/

un RAPLM mājas lapā: http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=77

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un RAPLM informācijas

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties