#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Apstiprināti projekti par 55% pieejamā ES finansējuma
, 2010. gada, 18.maijs, 2010

Līdz šā gada 1.maijam apstiprināti Eiropas Savienības (ES) fondu projekti par 1,755 miljardiem latu, jeb 55,1% no kopējā ES fondu piešķīruma Latvijai, liecina Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais ziņojums, ar kuru šodien iepazīstinās valdību.

Līdz šim noslēgti līgumi par 1,524 miljardiem latu, jeb 47,9% no ES fondu piešķīruma, kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 527,4 miljoniem latu, jeb 16,6% no ES fondu finansējuma.

No Eiropas Komisijas līdz šim saņemtas atmaksas 597,8 miljonu latu jeb 18,8% apmērā no ES fondu finansējuma.

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā plānošanas dokumentos noteiktās aktivitātes un apakšaktivitātes tika sagrupētas atbilstoši Latvijas Stratēģiskā attīstības plānā 2010.-2013.gadam (turpmāk - plāns) noteiktajiem prioritārās attīstības virzieniem, kā rezultātā var secināt, ka 78,1% no pieejamā ES fondu finansējuma jeb 2,5 miljardi latu caur dažādām atbalsta programmām tiks novirzīts plānā noteiktajiem attīstības virzieniem, norāda FM. No šiem 2,5 miljardiem latu jau par 60,1% no plānā noteiktā ES fondu finansējuma apjoma ir apstiprināti projekti, no kuriem noslēgti līgumi par 51,7% no plānā noteiktā ES fondu finansējuma apjoma. Savukārt līdz 1.maijam ES fondu finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 16,5% apmērā no plānā noteiktā ES fondu finansējuma apjoma.

Papildus FM norāda, ka daļu no aktivitātēm atbilstoši noteiktajiem mērķiem nav iespējams iedalīt kādā no attīstības virzieniem, tāpēc šīs aktivitātes ir atsevišķi izdalītas un veido 21,9% no kopējā ES fondu pieejamā finansējuma 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

Līdz 1.maijam maksājumos finansējuma saņēmējiem izmaksāti 45,9 miljoni latu, kas ir 12,1% no 2010.gada kopējā finanšu apguves mērķa, kurš apstiprināts ar starptautiskajiem aizdevējiem. Tomēr jāatzīst, ka saskaņā ar aktualizēto rīcības plānu ministrijas ir sasniegušas 86,3% no prognozētā. Pamatojoties uz ministriju rīcības plāniem, visstraujākais finanšu apguves kāpums ir paredzēts 2010.gada otrajā pusē, norāda FM.

2010.gada pirmajā ceturksnī vislielākais progress sasniegts Eiropas Sociālā fonda ietvaros - finansējuma saņēmējiem izmaksāti 16,4 miljoni latu jeb 35,4% no finanšu apguves mērķa. 9,7 miljoni latu jeb 7,5% no finanšu apguves mērķa izmaksāti finansējuma saņēmējiem Kohēzijas fonda projektos un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenotājiem izmaksāti 19,8 miljoni latu jeb 9,7% no finanšu apguve mērķa.

Vērtējot Eiropas Komisijas veiktās atmaksas fondu griezumā - Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda apguvē - Latvija ierindojas otrajā vietā aiz Lietuvas, savukārt Eiropas reģionālās attīstības fonda apguves ziņā, Latvija ierindojas ceturtajā vietā.

Tādējādi Baltijas valstis ir saglabājušas līderu pozīciju pēc finansējuma apguves rādītājiem starp 12 jaunajām ES fondu dalībvalstīm, uzsvērts ziņojumā.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties