#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Liepājā atjauno izglītības iestāžu ēkas
, 2010. gada, 04.augusts, 2010

4. augustā Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar pilsētas Būvvaldes komisiju pieņēma ekspluatācijā un parakstīja pieņemšanas - nodošanas aktus par atjaunoto pirmsskolas izglītības iestādi „Mazulītis" un Liepājas 12. vidusskolas ēku K.Valdemāra ielā.

 Šobrīd jaunu un pievilcīgu veidolu jau ieguvušas piecas no 17 renovēt paredzētajām izglītības iestāžu ēkām ES projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas izglītības iestādēs" ietvaros.

Golde pateicās būvniekiem, projektētājiem, būvuzraugiem, projekta vadītājiem - visiem, kuri no sirds strādājuši, lai darbus paveiktu laikā un labā kvalitātē. Šogad veiksmīgi uzsāktā izglītības iestāžu ēku renovācija ir apjomīgākā pilsētas vēsturē, kas ne tikai paaugstinās izglītības prestižu un konkurētspēju, bet arī padarīs Liepājas izskatu ievērojami pievilcīgāku, ar gandarījumu atzīst Golde.

Bērnudārzā „Mazulītis" būvnieki no SIA „Dzintars AB" veikuši jumta seguma nomaiņu un siltināšanu, fasādes siltumizolāciju un apdari, ieejas mezglu sakārtošanu, logu nomaiņu. Celtnieki veikuši arī vairākus papildus darbus, kas sākotnēji projektā nebija iekļauti: nomainījuši bojātos logus, uzstādījuši jaunas durvis jumta ventilācijas kamerai, zibens aizsardzības sistēmu. Nomainītas arī durvis divu korpusu pārejas galerijās, jo veicot jumta siltināšanu, siltinājuma materiāls aizsedzis daļu durvju ailes. 

Tehnisko projektu izstrādājušas divas firmas:jumta seguma nomaiņai un siltināšanai - SIA "Arhitekta U.Ekšteina firma "Arka"", fasādes siltumizolācijai, apdarei, ieejas mezglu sakārtošanai un logu nomaiņai - SIA "A projekts". Kopējās bērnudārza būvniecības izmaksas ir Ls 124 972.

Liepājas 12. vidusskolā būvniecības firma SIA „DanSan" paralēli galvenajiem celtniecības darbiem izbūvējusi vēdināšanas un ventilācijas sistēmu, veikusi apkures sistēmas un siltummezglu renovāciju.

Papildus projektā plānotajiem darbiem celtniekiem nācās uzstādīt ugunsdrošos vārtus, nokrāsot ventilācijas sistēmas redzamās daļas, lai panāktu labāku vizuālo izskatu. Bēniņu stāva koka konstrukcijas apstrādātas ar nedegošu materiālu, lai tās atbilstu VUGD prasībām. Skolas aktu zālē, izbūvējot ventilācijas gaisa vadus, veica jaunu piekaramo griestu montāžu un uzstādīja mūsdienīgu apgaismojumu. Ventilācijas gaisa vadi un apkures stāvvadi apšūti ar dekoratīvajiem dēlīšiem, lai nodrošinātu to izturību un skolēnu drošību. Sporta zālē izbūvēts aizsargs radiatoriem. Tā kā jauno siltummezglu nebija iespējams izbūvēt patrepē, kā paredzēts projektā, tika izbūvēta arī jauna siltummezgla telpa. Par šiem darbiem ar celtniekiem noslēgta papildus vienošanās par Ls 13 299. Kopējās būvniecības izmaksas ir Ls 157 640. 

12. vidusskolas tehniskā projekta autors ir SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs".

Pavisam šī projekta ietvaros līdz rudenim plānots renovēt 17 izglītības iestāžu ēkas, tajā skaitā - sešas pirmsskolas izglītības iestādes. Darbi jau pabeigti 10. vidusskolā, Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā „Vaduguns", bērnudārzā „Delfīns".

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas izglītības iestādēs" ietvaros paredzēts veikt investīcijas energoefektivitātes pasākumu veikšanai (ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, cokola siltināšana, logu bloku nomaiņa, logu un sienas savienojumu blīvēšana, kabeļu montāža, ārējo elektrības iekārtu uzstādīšana un zibens aizsardzības sistēmu uzstādīšana, ventilācijas sistēmu izbūve un uzstādīšana, apkures sistēmas renovācija, ārdurvju nomaiņa u.c. darbi) 17 izglītības iestādēs.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 5 500 000 LVL apmērā, no tām ERAF finansējums - 4 675 000 LVL, valsts budžeta dotācija - 330 000 LVL, Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - 495 000 LVL.

 

Avots: Gunta Jākobsone, www.liepaja.lv

 

Foto: www.liepajasblogs.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties