#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ar nepacietību gaida remontdarbu uzsākšanu skolu dabaszinātņu kabinetos
, 2010. gada, 16.augusts, 2010

Projekta „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabas zinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana" ietvaros š.g. nogalē ir plānots uzsākt remontdarbus dabaszinātņu mācību kabinetos Ventspils 1. un 2 pamatskolā, 5.vidusskolā un Ventspils vakara vidusskolā.

Ventspils 5.vidusskolas direktore Sandra Maizīte saka:

„Ir pagājuši jau 10 gadi, kopš dzīvojam 21.gadsimtā - moderno tehnoloģiju laikmetā, taču mūsu skolā ķīmijas un informātikas kabinetā strādājām tādos apstākļos, kādi tie bija 37 gadus atpakaļ – laikā, kad skola tika dibināta. Pilnīgi neatbilstoši ir vecie, no skaidu plātnēm veidotie plaukti un demonstrāciju galdi. Uz tiem skatoties, ausīs sāpīgi skan vārdi - vide veido cilvēku, vide veido cilvēku.

 Ikviena skolotāja un skolas direktora sapnis ir nodrošināt skolēniem modernu mācību vidi, mūsdienīgu mācību aprīkojumu un līdzekļus, lai varētu sagatavot daudzveidīgas un interesantas stundas. Esmu bezgala priecīga, ka ar šī projekta palīdzību tas būs iespējams.Arī skolotāji ir tikai ieguvēji - jau tagad viņi plāno ne tikai mācību stundas, bet arī ārpusstundu nodarbības ķīmijā un informātikā. Tas sniegs bērniem papildus zināšanas un interesi, bet skolotājam - gandarījumu.

Ļoti gaidām, kad mācību kabinetos sāksies remonts. Vairāk gan, kad tas beigsies. Remonts mācību laikā vienmēr sagādās neērtības, bet rezultāts ir tā vērts."

Remontdarbu veikšanai Ventspils pilsētas dome plāno izlietot gandrīz 74 tūkstošus latu. Jauna aprīkojuma un mēbeļu iegādei ieplānoti vairāk kā 180 tūkstoši latu, bet mācību materiāliem – 20 tūkstoši latu. 85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, valsts budžeta līdzekļi paredzēti 5% apmērā no attiecināmajām izmaksām, bet atlikušo finansējumu nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldība.

 

Avots: www.ventspils.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties