#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ārlietu ministrija: Par pārrobežu sadarbību ar Igauniju un Krieviju
, 2010. gada, 05.augusts, 2010

Ārlietu ministrija pozitīvi vērtē 31.jūlijā Krievijas Federācijas prezidenta Dmitrija Medvedeva parakstīto likumu "Krievijas Federācijas valdības un Eiropas Kopienas vienošanās ratifikācija par pierobežas sadarbības programmas "Igaunija-Latvija-Krievija" finansēšanu un realizāciju".

Eiropas Kopienas un Krievijas Federācijas vienošanās tika parakstīta 2009.gada 18.novembrī Stokholmā.

Pārrobežu sadarbības programma "Igaunija-Latvija-Krievija" tiks realizēta Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam un veicinās valstu pierobežas teritoriju sociālo un ekonomisko attīstību. 2010.gada 14.jūlijā Rīgā norisinājās programmas prezentācijas konference.

No ES puses programmas kopējais finansējums ir 47,775 miljoni eiro, un tās kopējais tehniskais sekretariāts atrodas Rīgā. Savukārt Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir nacionālā atbildīgā iestāde par programmas koordinēšanu Latvijā.

Ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departaments

Latvijas Vēstnesis

LETA/NOZARE.LV

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties