#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Atbalsta zemākas viesabonēšanas cenas no 1. jūlija
, 2009. gada, 09.jūnijs, 2009

Pēc pieņemtā ES Ministru padomes apstiprinājuma no 1. jūlija visās 27 ES dalībvalstīs stāsies spēkā jaunie ES viesabonēšanas noteikumi.

27 ES dalībvalstu ministri oficiāli pieņēmuši jaunos ES viesabonēšanas noteikumus, ko pagājušā gada septembrī ierosināja Eiropas Komisija  un aprīlī apstiprināja Eiropas Parlaments. Jaunajos ES viesabonēšanas noteikumos ir paredzēts no 1. jūlija, tieši kad sākas atvaļinājumu laiks, līdz pat 60 % apmērā samazināt cenu par viesabonēšanu. Jaunajā ES viesabonēšanas regulā jo īpaši norādīts tas, ka patērētāji, atrodoties citā ES valstī, nemaksā vairāk kā 11 eiro centus (bez PVN) par īsziņas nosūtīšanu.Patērētāji ar mobilo tālruni varēs arī sērfot tīmeklī, lejupielādēt filmas vai nosūtīt brīvdienu fotogrāfijas un atgriežoties mājās nesaņems šokējošus rēķinus par viesabonēšanu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem mobilo sakaru operatoriem būs arī jāaprēķina saviem klientiem maksa par viesabonēšanas zvaniem no mobilajiem tālruņiem par sekundi, nevis par minūti, pēc pirmajām 30 sekundēm, tādējādi samazinot tālruņa rēķinus līdz pat 24 % apmērā." Ministru padomē vienbalsīgi pieņemtie jaunie viesabonēšanas noteikumi apliecina to, ka pats pēdējais procedurālais šķērslis ir novērsts, un no 1. jūlija tie sniegs acīmredzamas priekšrocības patērētājiem. Tādējādi Padome seko Eiropas Parlamenta piemēram — aprīlī Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja jaunos noteikumus. Tie ir lieliski jaunumi Eiropas iedzīvotājiem, kuri šovasar dosies atvaļinājumā un izmantos viesabonēšanas pakalpojumus, neuztraucoties par šokējošiem rēķiniem pēc tam," teica ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga.Lai paātrinātu šo procesu un nodrošinātu to, ka jaunie viesabonēšanas noteikumi laikus stājas spēkā pirms brīvdienu sezonas, par nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju jautājumiem atbildīgie dalībvalstu ministri šodien pieņēma ES viesabonēšanas regulu pēc tam, kad pagājušā gada novembrī 27 dalībvalstu telesakaru ministri sniedza neoficiālu politisku atbalstu Komisijas priekšlikumam.

Jaunie ES viesabonēšanas noteikumi, ko apstiprināja Padome, paredz: noteikt maksimālo pieļaujamo cenu, ko patērētājiem var prasīt par īsziņas nosūtīšanu, esot ārzemēs, 11 eiro centu līmenī (bez PVN), pretstatā cenai, ko piemēro pašlaik, proti, 28 eiro centi ); būtiski samazināt izmaksas par datu viesabonēšanu (izmaksas par sērfošanu tīmeklī vai par filmu lejupielādēšanu, izmantojot mobilo tālruni ārzemēs), nosakot vairumtirdzniecības „griestus”, proti, 1 eiro par katru lejupielādēto megabaitu; pasargāt patērētājus no „šokējošiem rēķiniem”, jo viņi varēs izvēlēties pārtraukt pakalpojuma izmantošanu, kad rēķins sasniedz 50 eiro, (ja vien patērētājs pats neizvēlas noteikt augstāku ierobežojumu); operatoriem jaunie pārskatāmības pasākumi jāievieš līdz 2010. gada martam; turpināt cenu samazināšanu par zvaniem no mobilajiem tālruņiem, izmantojot viesabonēšanu. Pašlaik maksimālā cena ir 46 eiro centi par ārzemēs veiktajiem zvaniem un 22 eiro centi par ārzemēs saņemtajiem zvaniem, bet 2009. gada 1. jūlijā maksimālais līmenis tiks pazemināts līdz attiecīgi 43 eiro centiem un 19 eiro centiem, 2010. gada 1. jūlijā – līdz attiecīgi 39 eiro centiem un 15 eiro centiem, bet 2011. gada 1. jūlijā – attiecīgi līdz 35 eiro centiem un līdz 11 eiro centiem (visas norādītās cenas ir par minūti un bez PVN); sastādīt pakalpojumu rēķinus, pamatojoties uz izmantoto pakalpojumu laiku sekundēs pēc sarunas pirmajām 30 sekundēm, veicot zvanu viesabonēšanā, un pēc pirmās sekundes, saņemot zvanus ārzemēs. Pašlaik atbilstīgi viesabonēšanas pakalpojumu aprēķināšanas metodei, maksu nosakot par minūti, patērētāji maksā aptuveni 20 % vairāk, nekā faktiski patērē, zvanot vai saņemot zvanus.Padomes balsojums ir galīgais solis apstiprinājuma procesā un ļauj
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un Padomes prezidentūrai oficiāli
parakstīt regulu 18. jūnijā. Tāpēc dažas dienas vēlāk to var publicēt
ES Oficiālajā Vēstnesī. Tā kā jaunie viesabonēšanas noteikumi ir
iekļauti ES regulā, tie nekavējoties stāsies spēkā visās 27
dalībvalstīs 2009. gada 1. jūlijā./>/>/>/>/>

/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties