#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Atbalstīs noteiktu mērķgrupu bezdarbniekus
, 2010. gada, 10.augusts, 2010

Ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) finansējumu tiks atbalstīti iepriekš apstrādes rūpniecībā, kā arī citās nozarēs, kurās tiek atlaists liels darbinieku skaits, strādājušie bezdarbnieki.

To paredz šodien valdībā atbalstītie noteikumi "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai".

Kā skaidro Labklājības ministrija (LM), EGF atbalstu piešķir tādiem bezdarbniekiem, kuri darbu zaudējuši būtisko izmaiņu globalizācijas procesu ietekmē vai ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmē, ja šīm izmaiņām ir bijusi ievērojama negatīva ietekme uz reģionālo vai vietējo ekonomiku.

Dalībvalsts var pretendēt uz atbalsta saņemšanu no EGF gadījumā, kad no uzņēmuma vai arī vienas nozares uzņēmumiem no darba tiek atbrīvoti vismaz 500 darbinieku, ja vien ir iespējams pierādīt ciešu šo no darba atbrīvošanas gadījumu saikni ar ekonomisko krīzi vai izmaiņām tirdzniecības modeļos globalizācijas ietekmē.

EGF sniedz vienreizēju un laika ziņā ierobežotu, individuālu atbalstu, palīdzot tiem bezdarbniekiem, kuri darbu zaudējuši globalizācijas vai krīzes dēļ.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem (CSP) 2009.gadā visstraujākais kritums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bija vērojams būvniecībā un būvniecības produkcijas izlaidē (33,6%), viesnīcu un restorānu nozarē (33,9%), vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (28,7%) un apstrādes rūpniecībā (19,2%).

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2009.gada decembra ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību, Latvijā ir izteikti zems apstrādes rūpniecības īpatsvars tautsaimniecībā (10,5%) un šis rādītājs būtiski atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Izveidojusies tautsaimniecības struktūras asimetrija nevar nodrošināt stabilu izaugsmi un tā ir sevišķi bīstama apstākļos, ja mainās kapitāla plūsmas, kā tas notika pašreizējā finanšu krīzē.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīcībā esošiem datiem, kā arī citiem informācijas avotiem, no darba lielos uzņēmumos tika atbrīvots ievērojams darbinieku skaits un pārsvarā tie notika apstrādes rūpniecības nozarē, piemēram, 2008.gada beigās AS "Rebir" rūpnīcā Rēzeknē tika atlaisti 911 darbinieki, 2009.martā tika iesniegts paziņojums par 600 štata vietu samazināšanu AS "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca", 2009.gada beigās tika atlaisti 550 darbinieki "Saga Trade" mēbeļu ražošanas uzņēmumā.

Ņemot vērā to, ka Latvijā tieši apstrādes rūpniecībā bija viens no vislielākajiem pievienotās vērtības kritumiem, kā arī to, ka tieši šajā nozarē iestājās vislielākie kolektīvās atlaišanas gadījumi, būtu nepieciešams piesaistīt papildus finanšu līdzekļus bezdarbnieku atbalstam, kas agrāk bija nodarbināti šīs nozares uzņēmumos. Tāpat vienlaicīgi LM nenoliedz atbalsta piesaistīšanu bezdarbniekiem arī no citām nozarēm, ja nozarē vai nozares uzņēmumos noteiktajā laika periodā tiks atlaisti vairāk par 500 darbiniekiem.

Ar esošo finansējumu nav iespējams nodrošināt pietiekami augstu bezdarbnieku līdzdalību organizētajos aktīvās darba tirgus politikas pasākumos ievērojami liela reģistrēto bezdarbnieku skaita dēļ. Ņemot vērā joprojām augsto reģistrētā bezdarba līmeni, jācenšas piesaistīt papildus finansējums aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, un šādu iespēju piedāvā EGF, skaidro LM. Nepieciešamais finansējums EGF īstenoto pasākumu organizēšanai ir 2,19 miljoni latu laika periodā no 2010.gada līdz 2013.gada beigām, 2010.gadā - 760 681 lats.

Maksimālais attiecināmais EGF finansējuma apmērs ir 65% no pieteikumā iekļauto attiecināmo izdevumu kopsummas, ja pieteikumu iesniedz Eiropas Komisijā līdz 2011.gada 31.decembrim. Finansējuma apmērs ir 50%, ja pieteikumu iesniedz Eiropas Komisijā pēc 2011.gada 31.decembra. Kopējais plānotais iesaistāmo skaits ir 3000 personu, bet šogad 1000 cilvēki.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties