#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Atbalstīts ūdenssaimniecības projekts Rēzeknes novadā
, 2010. gada, 15.jūlijs, 2010

Nolemts piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegtā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” īstenošanai Ls 78888, no kuriem Ls 32870 ir attiecināmās izmaksas; Ls 46018 — neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējums tiks nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredīt-iestādē.

Nolemts arī no ERAF līdzekļiem līdzfinansētā Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegtā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” īstenošanai, galvot Sakstagala pagasta pārvaldei finansējumu Ls 86333 apmērā, tajā skaitā Ls 69166 — apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.

Deputāti akceptēja Sakstagala pagasta pārvaldes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu.

Avots: Marina Tetarenko, "Rēzeknes Vēstis", 13.07.2010

Foto: rdnet.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties