#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Attīstības politika: bagātajām valstīm jātur solījumi
, 2010. gada, 15.jūnijs, 2010

Lai līdz 2015. gadam tiktu sasniegti Tūkstošgades attīstības mērķi nabadzības samazināšanai pasaulē, Eiropas Savienībai jāatbalsta jauninājumi attīstības politikas finansēšanai, - šādu viedokli Eiropas Parlamenta deputāti pauž pieņemtajā rezolūcijā.

Deputāti sagaida, ka šonedēļ Eiropadomes sanāksmē ES valstu un valdību vadītāji vienosies par ambiciozu un vienotu nostāju pirms septembrī paredzētās Tūkstošgades attīstības mērķiem veltītās ANO sanāksmes.

Pirms desmit gadiem pasaules līderi pieņēma Tūkstošgades attīstības mērķus, vienojoties par konkrētiem uzdevumiem, tostarp līdz 2015.gadam samazināt nabadzību un badu pasaulē par 50%, nodrošināt pilnu pamatskolas izglītību attīstības valstīs un izskaust dzimumu nevienlīdzību veselības aprūpē.

Šodien pieņemtajā rezolūcijā deputāti aicina:

- attīstītajās valstīs pielikt papildu pūles, lai atvieglotu vismazāk attīstīto valstu parādu slogu, nodrošinot atbildību par līdzekļu izmantošanu, pārskatāmību un labu pārvaldi;

- apkarot nodokļu oāzes, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelegālas finanšu plūsmas un veicināt finanšu pārredzamību kopumā;

- nodrošināt lētākus naudas pārvedumus strādniekiem ārzemēs, kas sūta peļņu uz mājām.

Parlaments aicina visas ES dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gadam pildīt solījumus par atbalsta finansējumu 0,7% apmērā. Deputāti pauž viedokli, ka vismaz 20% no attīstības atbalsta jāveltī veselībai un izglītībai.

Turpmākie soļi

Eiropadome, kas pulcē valstu un valdību vadītājus, ceturtdien tiksies, lai pirms 20.-22.septembrī Ņujorkā paredzētās ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sanāksmes pieņemtu kopējo ES nostāju. Pozīcija tiks pieņemta, balstoties uz ES Ārlietu ministru 14.jūnijā pieņemtajiem secinājumiem.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties