#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Atvieglos atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai
, 2010. gada, 01.jūlijs, 2010

Atbalsta saņemšana zivsaimniecības attīstībai būs vienkāršāka, paredz Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi "Kārtībā, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai", ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projektā izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību vietējā rīcības grupā, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Turpmāk atbalsta pretendentam nebūs jāsniedz dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, tehniskais projekts jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai teritorijas labiekārtošanas gadījumā un zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta kopija vai zemesgrāmatas apliecības kopija par nekustamo īpašumu.

Tāpat turpmāk nebūs jāveic nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā, izņemot gadījumus, kad atbalsta pretendents ir pašvaldība. Savukārt teritorijas labiekārtošanas, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, gadījumā atbalsta pretendentam būs jāsniedz saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

Noteikumu projekts papildināts arī ar grozījumiem, kas paredz palielināt atbalsta intensitāti līdz 100% biedrībām un nodibinājumiem, kuri vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma statusu un kuru projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, kā arī līdz 90% vietējām pašvaldībām un līdz 60% komersantiem un fiziskām personām.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties