#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Automašīnu cenas krīt, autoservisu cenas - pieaug!
, 2010. gada, 09.jūlijs, 2010

Eiropas Komisijas pēdējā ziņojumā par automašīnu cenām norādīts, ka automašīnu cenas reālajā izteiksmē 2009. gadā Eiropas Savienībā nedaudz samazinājās un arī izlīdzinājās Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Tajā pat laikā labošanas un uzturēšanas pakalpojumu un rezerves daļu cenas turpināja augt ievērojami virs inflācijas līmeņa, apstiprinot vajadzību pēc stingrākiem konkurences noteikumiem šajā jomā no 1. jūnija. Relatīvi stabilās automašīnu cenas 2009. gadā lielā mērā izskaidrojamas ar valsts subsīdijām, aizdevumiem un atvieglojumiem jaunu automašīnu iegādei, kas ieviesti daudzās valstīs, lai mīkstinātu ekonomiskās lejupslīdes ietekmi.

ES konkurences komisārs un priekšsēdētāja vietnieks Hoakins Almunja teica: "Esmu ļoti priecīgs, ka patērētāji Eiropā turpina gūt labumu no spēcīgas konkurences automašīnu pārdošanas tirgos. Tajā pat laikā esmu sarūgtināts redzot, ka automašīnu labošanas izmaksas un rezerves daļu cenas ekonomiskās lejupslīdes laikā turpina augt. Tas liecina, ka lielāka konkurence automašīnu pēcpārdošanas tirgū bija pareizā izvēle, un tai vajadzētu veicināt efektīvāku pakalpojumu sniegšanu Eiropas patērētājiem."
ES cenu indekss automašīnām (atspoguļo nominālo cenu, ko maksā pircējs, ieskaitot atlaides, PVN un reģistrācijas nodevas) pieauga par 1,1%, salīdzinājumam – patēriņa cenas kopumā pieauga par 1,7%, tādējādi automašīnu faktiskās cenas samazinājās par 0,6 %.
Faktiskās automašīnu cenas patērētājiem, izteiktas attiecīgajās valūtās, 2009. gadā samazinājās 24 no 27 dalībvalstīm. Nīderlandē cenas bija stabilas, un, lai gan tās pieauga Apvienotajā Karalistē (+7,7%) un Zviedrijā (+2,7%), jāatceras, ka šajās valstīs cenas 2008. gadā strauji nokritās (attiecīgi par -9,7 % un 5,0 %), līdz ar to automašīnu pircēji minētajās valstīs joprojām ir kopumā daudz labvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar situāciju 2008. gada sākumā. Apvienotajā Karalistē cenu svārstības atspoguļo arī PVN likmes pagaidu samazinājuma beigas 2010. gada janvārī.
Faktisko cenu samazinājums īpaši bija pamanāms Slovēnijā (-13,4%), Lietuvā ( 11,1%), Slovākijā (-11,0%), Rumānijā (-10,1%), Čehijā (-9,4%), Maltā (-9,2%) un Bulgārijā (-9,1%). Tas, ka ekonomiskā lejupslīde 2009. gadā vairāk skāra jaunās dalībvalstis nekā ES kopumā, var izskaidrot cenu kritumu. No lielajiem tirgiem faktiskās cenas visvairāk samazinājās Spānijā ( 4,7%), bet Itālijā, Vācijā un Francijā cenu kritums bija mērenāks (attiecīgi (-1,1%, -1,0% un -0,6%).
Kopumā automašīnu cenu faktiskais kritums visā ES vēlreiz apstiprina pircējiem labvēlīgo ilgtermiņa cenu tendenci, kas skaidrojama ar jaudas pārpalikumu visā pasaulē un automašīnu ražotāju sīvo konkurenci.
Cenu starpība dalībvalstīs automašīnu tirgotāju cenu piedāvājumā 2009. gadā nedaudz samazinājās, un vidējā standarta novirze samazinājās no 9,8% līdz 8,5% ( 1,3%), izņemot eirozonu, kur tā nedaudz pieauga no 6,0% līdz 6,5% (+0,5%). Tas ir izskaidrojams galvenokārt ar pieprasījuma pieaugumu pēc mazām automašīnām, ko veicināja ievērojamas subsīdijas autoparka atjaunošanai dažās valstīs.
Kopumā vieglo automašīnu cenu atšķirības ir mērenas. Salīdzinājumam ES mēroga cenu atšķirību rādītājs 16 pārtikas produktu (no sviesta līdz baltmaizei) grozam 2008. gadā sasniedza 34.4% .
Turpretim automašīnu labošanas un uzturēšanas, kā arī rezerves daļu cenas turpināja augt, ievērojami pārsniedzot inflācijas rādītāju (reālajā izteiksmē attiecīgi +1 5% un 0, 7%)
Konkurences palielināšana automašīnu pēcpārdošanas tirgū ir galvenais jaunā tiesiskā satvara konkurences jomā attiecībā uz transportlīdzekļiem mērķis. Tas ir pieņemts maijā un ir spēkā kopš jūnija. Jaunie noteikumi atcēla grupu atbrīvojumu ražotājiem, kuru tirgus daļa automašīnu labošanas un uzturēšanas tirgū pārsniedz 30% (pašlaik tādu ir vairums), tādējādi ir vieglāk risināt jautājumu, kad tiek atteikts sniegt tehnisku informācija neatkarīgiem remontuzņēmumiem, vai pārkāpumus saistībā ar garantijas apkopi (skatīt IP/10/619, uzstāšanās teksts, kā arī regulu un pamatnostādnes).
Jaunu automašīnu reģistrācijas apjomi pieauga 2009. gada otrajā pusē, jo vairākās ES dalībvalstīs bija spēkā vecu automašīnu nomaiņas shēmas. Kopumā 2009. gadā tika reģistrēti 14,4 miljoni jaunu automašīnu. Tomēr ar to nepietika, lai novērstu pārdošanas apjoma kritumu par 1,6% salīdzinājumā ar 2008. gadu un 9,5% salīdzinājumā ar pirmskrīzes 2007. gadu.
Ziņojums par automašīnu cenām ir daļa no Komisijas transportlīdzekļu sektora uzraudzības pasākumiem. Ziņojums dod iespēju patērētājiem salīdzināt cenas Eiropā un izmantot ES vienotā tirgus priekšrocības.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties