#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Barrozu: Ir jāstiprina Eiropas Savienības ekonomika
, 2010. gada, 07.jūlijs, 2010

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu nācis klajā ar paziņojumu, kurā aicina stiprināt Eiropas Savienības (ES) ekonomiku. Barrozu atzīst, ka ekonomiskā krīze ir nopietns pārbaudījums Savienībai, tomēr rosina turpināt iesāktās reformas, lai saglabātu ES nozīmi pasaules ekonomikā.

Priekšsēdētājs piedāvā vairākas vadlīnijas ekonomikas atveseļošanai, piemēram, visaptverošu reformu finanšu tirgū, pasākumus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti vispirms Grieķijā un vēlāk arī Eiro zonā kopumā, kā arī stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanu, kas ar strukturālo reformu palīdzību veicinātu ekonomikas izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Kā uzsver Barrozu: „Mūsu reakcija uz krīzi ir daudzpusēja sadarbība – mēs stabilizēsim, mēs nostiprināsim, mēs modernizēsim. Mēs sagatavosim sociālo tirgus ekonomiku, lai nodrošinātu labāku nākotni savienības pilsoņiem”.

Nozīmīga loma ekonomikas stabilizēšanā ir labai pārvaldei. Pēdējo mēnešu ekonomiskie izaicinājumi likuši izvērtēt, vai pašreizējā ekonomikas pārvalde ir spējīga tikt galā ar krīzes situāciju. Žozē Manuels Barrozu uzskata, ka šobrīd pārvalde ir pietiekami plaša un efektīva, tomēr nepieciešams stingrāks uzraudzības mehānisms. „Tā kā katrai ES valstij ir atšķirīga ekonomiskā situācija, to budžets, strukturālās pārmaiņas un makroekonomikas politikas jāuzrauga atšķirīgi. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka uzraudzībai jābūt vienotai un jāatspoguļo ekonomikas savstarpējā atkarība dalībvalstu starpā”, uzsver Komisijas prezidents.

Lai sekmētu ekonomikas uzraudzību, ikvienai valstij jārespektē kopīgās ekonomiskās vērtības un mērķi. Nepieciešams uzlabot koordināciju un atklātību starp valstīm, dot vietu inovācijām un strukturālajām reformām, kā arī veidot visaptverošus valstu progresa ziņojums.

Darāmā ir daudz, tomēr Barrozu nākotnē raugās optimistiski: „Pašreizējā situācija prasa centienus un drosmi. EK jaunie priekšlikumi būs kā spēcīgs vēstījums gan ES iekšienē, gan visā pasaulē, paužot pārliecību, ka Eiropas Savienība ir spējīga tikt galā ar krīzi”.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties