#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Brisele apkaros mobilo zvanu melodiju pirātus
, 2009. gada, 17.novembris, 2009

Laipojot uz ētikas normu robežas, iepriekš ienesīgi darbojušies vairāki simti uzņēmumu, kas savu biznesu balstījuši lielākoties uz bērnu lētticības. Pārdodot zvanu melodijas un citus mobilo tālruņu izklaides pakalpojumus ar multfilmu varoņiem, pazīstamiem televīzijas raidījumu tēliem vai citādi piesaistot jaunāko paaudzi, uzņēmēji negodīgā veidā guvuši grandiozus ienākumus.Aiz saukļa „bezmaksas zvanu melodijas” gan nereti slēpjas pakalpojumu abonēšanas pakete, par kuru informē tikai mobilā telefona rēķins. Lai izskaustu šādus gadījumus, arī Latvija piedalījusies krāpniecības apkarošanas akcijā. Pēc izmeklēšanas visā ES novērsti pārkāpumi 70 % tīmekļa vietņu, kas krāpnieciskā veidā nodarbojas ar mobilo tālruņu zvanu melodiju tirdzniecību.

Ievilina ar „bezmaksas” melodijām

27 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Īslandē 18 mēnešus notika krāpniecības apkarošanas akcija, kuras laikā novērsti pārkāpumi 70% izmeklēšanā iesaistīto tīmekļa vietņu, kas krāpnieciskā veidā pārdod zvanu melodijas, ekrāntapetes un citus mobilo tālruņu izklaides pakalpojumus. Mājalapās vai nu veiktas korekcijas, vai šīs vietnes slēgtas.

Kopš 2008. gada jūnija tiesībaizsardzības iestādes 301 tīmekļa vietnē pārbaudīja, vai nav konstatējami nopietni ES patērētāju tiesību pārkāpumi.

Pēc izmeklēšanas 159 tīmekļa vietnēs veikta korekcija, savukārt 54 vietnes ir slēgtas. Būtiskāko konstatēto problēmu lokā jāmin mobilo tālruņu melodiju e-veikalu norādītā neskaidrā informācija par cenām, informācijas slēpšana par pārdevēju, kā arī maldinoša reklāma, it īpaši reklamējot bezmaksas zvanu melodijas, lai gan faktiski patērētājs tika iesaistīts maksas pakalpojumu abonēšanā.

Latvijā pārbaudītas 14 interneta vietnes

Mobilā satura pakalpojumu uzraudzības pasākumu laikā Latvijā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pārbaudīja 14 mājas lapas. Kā skaidroja Ilze Žunde, PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante, PTAC darbinieki pārbaudīja ne tikai normatīvajos aktos paredzētās informācijas esamību mājas lapās, bet arī veica pārbaudes, izmantojot mobilā telefona priekšapmaksas karti, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas par pakalpojumu un tā cenu pareizumu.

 PTAC uzraudzības pasākumu laikā konstatēja, ka lielākā daļa no pārbaudītajām mājas lapām, kā arī preses izdevumos esošie piedāvājumi bija galvenokārt virzīti uz bērnu un jauniešu auditoriju. Daudzos gadījumos tiek piedāvāts abonēšanas pakalpojums, kas tiek pagarināts automātiski. Galvenie konstatētie pārkāpumi ir nepilnīga un nepatiesa informācija par pakalpojuma (īsziņas) cenu, sīka un neskaidra druka (piemēram, pelēki burti uz oranža fona), nepatiesa informācija par atteikšanās iespējām, nepilnīga informācija par pakalpojuma sniedzēju, kā arī nepietiekama un neskaidra informācija par pašu pakalpojumu, tā cenu. Visās 14 mājas lapās tika konstatēti pārkāpumi, kā arī pārkāpumi tika konstatēti vairākos preses izdevumos esošajās reklāmās, par ko uzsākta lietu izpēte.

PTAC veikto darbību rezultātā Latvijā trīs mājas lapās pārkāpumi tika novērsti labprātīgi, izdoti četri saistoši lēmumi, divas mājas lapas slēgtas, vienā gadījumā pagarināts termiņš pārkāpuma novēršanai, vienā gadījumā piemērots administratīvais sods 300 latu apmērā, savukārt divi mājaslapu īpašnieki atrodas ārzemēs – Izraēlā un Vācijā. Pārkāpumi konstatēti arī reklāmās vairākos preses izdevumos, patlaban izdoti divi pagaidu noregulējumi.

Uzraudzības pasākumu ietvaros PTAC rīkoja diskusiju ar elektronisko sakaru pakalpojumu operatoriem, kuras rezultātā tie apņēmās vērst sankcijas pret mobilā satura pakalpojumu sniedzējiem, ja tiks saņemta informācija no PTAC par pieļautiem pārkāpumiem. PTAC darbinieki tikās ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem, lai informētu par pastāvošajām problēmām, kā arī informētu darbiniekus, kuri varētu izklāstīt saņemto informāciju arī bērniem un viņu vecākiem. PTAC darbinieki tikās ar Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņiem, lai informētu par PTAC darbībām un pastāvošajiem problēmu jautājumiem, kā arī aicinātu jauniešus vienmēr pirms rīkošanās iepazīties ar visu reklāmās sniegto informāciju.

Veikto pasākumu rezultātā tika apkopoti padomi patērētājiem, kas šobrīd publiskoti PTAC mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/page/355.

Maldinošas reklāmas upuri

ES patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva uzskata – šāda ES mēroga izmeklēšana ir tieša atbilde uz simtiem sūdzību, kas nāk no vecākiem un patērētājiem dažādās ES valstīs.

„Bērniem un jauniešiem nav jākļūst par upuriem maldinošai reklāmai, kas tos ievilina zvanu melodiju abonēšanā, kas sākotnēji šķitusi bezmaksas. Un vecākiem savos telefonu rēķinos nav jāatklāj nepatīkami pārsteigumi, kad bērni abonējuši maksas pakalpojumus, pašiem nezinot,” norāda komisāre. Pēc M. Kunevas sacītā, ES patērētāju aizsardzības politika turpmāk būšot vairāk vērsta uz šādiem kopīgiem tiesību aizsardzības pasākumiem.

Eiropas iedzīvotājiem kopā lieto vairāk kā 495 miljonus mobilo telefonu. Zvanu melodijas vien 2007. gadā aizņēma 29 % no visa mobilo telefonu pakalpojumu tirgus Eiropā (par 10 % vairāk nekā 2006. gadā). Eiropas zvanu melodiju pārdošanas apjoms 2007. gadā tika lēsts 691 miljona eiro apmērā.

Jaunā ES mēroga izmeklēšanu un pārbaužu akcija turpināsies, jau šogad un arī nākamgad plānotas vairākas akcijas un kopīgi pasākumi noziegumu pret patērētājiem atklāšanai un izskaušanai.

Cieš mūzikas industrija

Andris Berķis, SIA „Andromedia” vadītājs, norādīja, ka problēmai ir arī cita puse – piedāvājot mobilā telefona melodijas bieži vien tiek pārkāptas ne vien patērētāju tiesības, bet arī netiek ievērotas autortiesības. Tā kā „Andromedia” ir oficiālais „Warner Music” pārstāvis Latvijā, A. Berķis šo problēmu ir izjutis uz savas ādas. „Krāpniecības gadījumi ar mobilo tālruņu melodijām ir ļoti izplatīta prakse, to ir grūti kontrolēt, jo, kamēr industrija pielāgojas tirgus izmaiņām, tai pa priekšu iet tie, kas izdomājuši veidu, kā apiet noteikumus. „Jebkādā veidā fiksēta mūzika pieder autoriem, producentiem un izpildītājiem, tā nekādā ziņā nevar tikt piedāvāta bez maksas,” norādīja A. Berķis. Turklāt neesot nozīmes, ieraksts fiksēts kompaktdiskā, lejupielādēts no interneta vai iegūts kā zvana melodija. „Par melodijas iegādāšanos jāsaņem atlīdzība tiem, kas tajā ieguldījuši līdzekļus, talantu un resursus,” sacīja A. Berķis.

Kopš internets kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, izpratne par atlīdzību par intelektuālo īpašumu ir ļoti sagrozījusies, līdz ar to ir audzis pirātisms internetā kā pie mums, tā Rietumeiropā. „Mūzikas industrija cieš visplašākajā nozīmē. Cilvēki nepatērē mazāk mūziku, bet izvēlas vieglāk un lētāk pieejamo. Te gan rodas problēma, kā internetu pakļaut kontrolei,” uzskata A. Berķis.

Latvijā veikto PTAC pārbaužu rezultāti:

Interneta vietne

Informācija par pārkāpumu

www.inpoc.lv

Nav visa informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīts, vai cenā iekļautas piegādes izmaksas.

www.rebus.lv

Nav visa informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīts, vai cenā iekļautas piegādes izmaksas.

www.sms365.lv

Nav visa informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīts, vai cenā iekļautas piegādes izmaksas.

www.alfashop.lv

Nav visa informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīts, vai cenā ir iekļauti nodokļi un piegādes izmaksas.

www.testi.lv

Nav norādīts vai cenā ir iekļauti nodokļi un piegādes izmaksas, nav visa informācija par pakalpojuma sniedzēju.

www.1814.lv

Nav norādīta informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīta informācija par piegādes izmaksām (lejupielāde, standarta SMS cena).

www.mobile.rigarulle.lv

Nav norādīta informācija par pakalpojuma sniedzēju, nav norādīta informācija par piegādes izmaksām (lejupielāde, standarta SMS cena).

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties