#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Cēsīs notiek starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem
, 2010. gada, 05.augusts, 2010

No 1.-7.augustam Cēsīs norisinās starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem par jaunu metožu pielietošanu ikdienas darbā strādājot ar jauniešu grupām „Debrīfinga metode jaunatnes darbā”.

 Projektā piedalās  jaunatnes darbinieki no Latvijas, Itālijas, Slovēnijas, Portugāles, Grieķijas, Vācijas un Dānijas. Projektu īsteno biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansiālu atbalstu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

 Šīs apmācības jaunatnes darbiniekiem ir izstrādātas 2006.gadā sadarbībā starp biedrību Jaunatnes līderu koalīcija (Latvija) un organizāciju Code X International (Nīderlande). Līdz šim ir notikušas jau 3 šāda veida apmācības dažādās Eiropas valstīs (Latvijā tās notiek pirmo reizi). Par apmācībām un sasniegtajiem rezultātiem ir saņemts arī Eiropas jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācību resursu centra SALTO atzinums.

 Jaunatnes darbinieki, savā ikdienas darbā, regulāri izmanto dažādas spēles, uzdevumus kā neformālās izglītības metodes. Šādas metodes ļauj jauniešiem ne vien pastarpināti apgūt jaunas zināšanas un prasmes, izzināt sevi, bet arī vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bet vai šāda veida darbībai ir iespējama kāda ilgtermiņa ietekmė? Vai jaunieši apzinās, kādas zināšanas un prasmes tiek apgūtas? Debrīfinga metodes pielietošana jaunatnes darbā ir iespēja atbildēt pašiem sev uz iepriekš uzstādītajiem jautājumiem. Noteiktā ietvarā organizējot debrīfingu (kas vēsturiski līdz šim tika izmantots tikai psiholoģijā un militārajā sfērā), jaunieši paši var atbildēt uz sev svarīgajiem jautājumiem, tā nezaudējot mācīšanās aspektu no pieredzētā.

6 apmācību dienu laikā tiks rastas atbildes uz jautājumiem: kas īsti ir debrīfings? Kā debrīfings atšķiras no izvērtēšanas? Kad, kur, ar ko un kā ir iespēja debrīfinga metodi pielietot? Kā attīstīt debrīfinga metodes? un citiem, apmācību dalībniekiem ne vien apgūstot pamatzināšanas par debrīfinga metodi, bet arī nekavējoties izmantojot iegūtās zināšanas praksē.

 Debrīfinga metodes galvenais princips ir organizēt neformālās izglītības aktivitātes un pēc tam strukturēti nodrošināt, ka neformālās izglītības dalībnieki uzreiz pēc aktivitātes noteiktā secībā rod atbildes paši sev uz jautājumiem: kā es jūtos? Vai mana attieksme mainījusies salīdzinājumā ar laiku pirms un pēc aktivitātes? (Kāpēc?Kāpēc nē?), Ko es iemācījos? Ko es nesapratu? Vai izdzīvotā / izspēlētā situācija atbilst kādai manai iepriekšējai pieredzei? Ja līdzīga situācija atkārtotos, ko es darītu savādāk?

 Apmācības „Debrīfinga metodes jaunatnes darbā” tiek organizētas ar mērķi ne vien apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, apgūstot jaunu metodi, kas pielietojama jaunatnes darbā, bet arī noteikt dažādus Eiropas identitātes elementus, tos pielietot, kas ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs jaunatnes darba attīstību vietējā līmenī;iemācīties atpazīt, apzināt sociālās diskriminācijas riskus un prast tos novērst; attīstīt jaunas sadarbības formas un panākt vienošanos par jaunu sadarbības projektu īstenošanu; paaugstināt jaunatnes projektu un iniciatīvu kvalitāti – debrīfinga metodes pielietošana jaunatnes darbā ir inovatīva pievienota vērtība arī programai Jaunatne darbībā kopumā; popularizēt programmu Jaunatnes darbībā; sekmēt starpkultūru sadarbību starp jauniešiem,  apgūt starpkultūru izglītības metodes un vienkārši labi pavadīt laiku kopā esot.

 

Avots: Inese Šubēvica, www.cesis.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties