#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Cēsnieki Vācijā gūst pieredzi
, 2010. gada, 18.augusts, 2010

No 17. līdz 20.augstam Cēsu novada pašvaldības darbinieki un domes deputāti viesojas pieredzes apmaiņas vizītē Cēsu sadraudzības pilsētā Ahimā, Vācijā.

 Pašvaldības darbinieki Ahimā iepazīsies ar pašvaldības administrēšanas jautājumiem, komunikāciju ar iedzīvotājiem un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, sociālo pakalpojumu nodrošināšanas kārtību, kā arī apmeklēs vietējos uzņēmumus.

Pašvaldības darbinieku vizīte Vācijā notiek Eiropas Komisijas izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta programmas „Eiropa Pilsoņiem” ietvaros. Programma, kurā Cēsu novada pašvaldība iesaistījusi sadraudzības pilsētas, sniedz iespējas, kas saistītas ar pilsētu sadraudzību. Projekta „Rīkosimies kopīgi labākai nākotnei” ietvaros atbalstīta Cēsu novada un Cēsu sadraudzības pašvaldību – Tyresö (Ziedrija), Ahimas (Vācija) un Rakveres (Igaunija) sadarbība dažādu ar plānošanu un sabiedrības iesaisti, īpaši jauniešu un sabiedrisko organizāciju līdzdalību, saistītu jautājumu risināšanā.

Šī ir jau otrā Cēsu novada pašvaldības darbinieku vizīte sadarbības pilsētā šogad. Projekta ietvaros šī gada maijā darbinieki apmeklēja sadraudzības pilsētu Tyresö, Zviedrijā. Turpinot projekta aktivitātes, šogad plānota vizīte uz sadraudzības pilsētu Rakveri, Igaunijā. Projekts noslēgsies ar visu iesaistīto pilsētu pārstāvju konferenci Cēsīs 2011.gada pavasarī.

Projekta aktivitātes ilgst no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim. Sadarbības stiprināšanas projektam no Eiropas Komisijas piešķirtais finansējums ir EUR 26 223.80. Visas ar projektu saistītās izmaksas tiek segtas no EK piešķirtā finansējuma, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.

 

Avots: Ieva Karlsberga, www.cesis.lv

Foto: www.cesis.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties