#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Cilvēki kastēs: stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem
, 2010. gada, 09.septembris, 2010

„Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) un „GLEN Latvija” 11. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00 rīkos interaktīvu pēcpusdienas semināru „Cilvēki kastēs: stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem”. Semināra tēma ir stereotipi un to ietekme uz mūsu domām, rīcību un lēmumu pieņemšanu, darbojoties ar nabadzības mazināšanas un Āfrikas jautājumiem. Seminārs norisināsies asociācijas „Papardes Zieds” telpās, Grēcinieku ielā 34.

Ikdienā domājot vai saskaroties ar nabadzības mazināšanas un Āfrikas tēmu, mēs bieži gan savos, gan citu spriedumos un darbībās varam pamanīt dažādu stereotipu ietekmi, kas traucē veidot pozitīvas pārmaiņas. Tāpēc ir svarīgi apzināt šos stereotipus, lai varam tos novērst un pilnvērtīgi darboties ar šo tēmu.

Šajā pēcpusdienas seminārā dalībniekiem būs iespēja ieskatīties stereotipu konstrukcijā, par piemēru apskatot Āfrikas un nabadzības jautājumus. Semināra mērķis ir apzināties stereotipu ietekmi uz mūsu spriedumiem un darbībām, domājot vai darbojoties ar nabadzības mazināšanas jautājumiem Āfrikā, kā arī saprast, ko mēs katrs varam darīt, lai mazinātu šādu stereotipu veidošanos.

Semināra īpašais viesis un eksperts būs Slovēnijas Āfrikas centra vadītājs Maks Zimani (Max Zimani), kuram ir gan vērtīga un interesanta pieredze dzīvojot un strādājot Eiropā, gan Āfrikas pieredze, jo bērnība un jaunības laiks ir aizvadīts Zimbabvē. Seminārā Maks Zimani dalīsies savā pieredzē un zināšanās par stereotipu un aizspriedumu nozīmi darbojoties ar attīstības jautājumiem, īpaši pieskaroties Āfrikas tēmai.

Biedrība „GLEN Latvija” seminārā piedāvās iespēju piedalīties praktiskā nodarbībā „Attīstības tēlu kodi” . Šī nodarbība sniegs ieskatu tajā, kā izmantot attīstības valstu attēlus, lai patiesi atspoguļotu realitāti, rosinātu ieinteresētību citos, bet vienlaikus izvairītos no sensāciju un stereotipu radīšanas.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties