#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Cīnīsies pret paštaisītām sprāgstvielām
, 2010. gada, 20.septembris, 2010

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar priekšlikumu ierobežot piekļuvi ķīmiskām vielām, kuras var ļaunprātīgi izmantot paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai. Regulas mērķis ir mazināt tādu uzbrukumu draudus, kuros tiek izmantotas paštaisītas sprāgstvielas, un tādējādi stiprināt ES pilsoņu drošību. Turklāt ražotājiem un mazumtirgotājiem ieguvums būtu vienādi noteikumi visā ES.

"Paštaisītas sprāgstvielas ir līdzekļi, ko teroristi un citi noziedznieki ļoti bieži izmanto savos uzbrukumos. Mums jāpastiprina kontrole un jānovērš situācija, ka teroristi izmanto atšķirības, kādas pastāv starp ES dalībvalstu noteikumiem drošības jomā," sacīja ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Lielākajā daļā teroristu uzbrukumu, kas veikti pēdējo gadu laikā, ir izmantoti spridzekļi, kuru pamatā bieži vien bijušas paštaisītas sprāgstvielas, kas izgatavotas no pašlaik sabiedrībai plaši pieejamām ķīmiskām vielām. Paštaisītas sprāgstvielas tika izmantotas, piemēram, spridzināšanas aktos Londonā 2005. gadā.

Lai gan starptautiskā, ES un valstu līmenī pastāv vairāki leģislatīvi un neleģislatīvi pasākumi, tie vai nu nav īpaši vērsti uz drošības riskiem, kas saistīti ar konkrētām ķīmiskām vielām, vai arī neattiecas uz visu ES. Ķīmiskās vielas, ko var izmantot paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai, var būt kontrolētas vienā valstī, bet viegli pieejamas citā. Turklāt var rasties tirgus kropļojumi, kas neļauj īstenot godīgas konkurences nosacījumus ES šajā jomā.

Ar šodien ierosināto regulu tiktu visā ES nodrošināts vienāds kontroles līmenis pār piekļuvi konkrētām ķīmiskām vielām. Tas neļaus teroristiem un citiem noziedzniekiem izmantot savā labā atšķirības ES dalībvalstu drošības režīmos.

Tiks aizliegts pārdot tādus produktus, kuru sastāvā ir regulas pielikumā uzskaitītas konkrētas ķīmiskas vielas, ja šo ķīmisko vielu koncentrācija pārsniegs noteikto robežkoncentrāciju. Vairums patērētāju varēs izmantot alternatīvus produktus, kas jau tagad ir plaši pieejami, vai arī varēs saņemt licenci, lai arī turpmāk iegādātos šos produktus. Dažus produktus arī turpmāk bez kādiem ierobežojumiem pārdos patērētājiem, taču to pārdošanu vairāk kontrolēs, piemēram, izmantojot sistēmu ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem.

Vispārīga informācija

Komisija kopš 2006. gada strādā pie tā, lai stiprinātu drošību saistībā ar sprāgstvielām un prekursoru materiāliem, kurus izmanto paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai. Padome, rīkojoties saskaņā ar iniciatīvu, ko Komisija pieņēma 2007. gada novembrī, 2008. gada aprīlī apstiprināja ES Rīcības plānu, kā uzlabot sprāgstvielu drošību.

Regula būs saistošs instruments. Tā stāsies spēkā 18 mēnešus pēc tam, kad to būs pieņēmuši Eiropas Parlaments un Padome. Tomēr līdz 36 mēnešiem pēc tās pieņemšanas joprojām būs atļauts turēt īpašumā un lietot noteiktās ķīmiskās vielas un produktus, kas tās satur.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties