#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Darbību uzsāk interaktīva informēšanas kampaņa uzņēmējiem - „Soli pa solim”
, 2010. gada, 20.maijs, 2010

Tiek uzsākta interaktīva informēšanas kampaņa uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas celšanai ES vienotā tirgū "Soli pa solim".

Preses brokastīs piedalījās Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas pārstāve Dagnija Lāce – Ate, ekonomikas eksperte Raita Karnīte, kā arī projekta „Soli pa solim” vadītāja Gunita Berķe.

„Šobrīd, kad eksperti prognozē valsts ekonomiskās lejupslīdes beigas un paredz uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, svarīgi ir palīdzēt uzņēmējiem sasparoties un pēc iespējas veiksmīgāk turpināt darbu,” norādīja Gunita Berķe.

Savukārt Raita Karnīte uzsvēra, ka ikvienam Latvijas ražotājam ir jāorientējas uz ārējiem eksporta tirgiem: „Tā ir nevajadzīga pieticība – domāt tikai par iekšējo tirgu. Daži uzņēmēji ļoti paļaujas uz valsts palīdzību, daži pārāk zemu novērtē sava produkta piemērotību eksportam, bet daži to pārvērtē – tās ir būtiskākās kļūdas, ko šobrīd pieļauj uzņēmēji.”

Dagnija Lāce – Ate informēja par Latvijas Ārlietu dienestu palīdzības iespējām uzņēmējiem. Viņa uzsvēra, ka ļoti svarīgi uzņēmējiem pašiem ir sakārtot savu uzņēmumu un būt konkurētspējīgiem, ko var palīdzēt šāda veida semināri: „Diez vai vēstniecību darbinieki varēs pacelt uzņēmumu konkurētspēju, bet viņi var palīdzēt uzņēmējiem iziet pasaules tirgos.”

Kopumā projektu veido trīs posmi:
1) uzņēmēju aptauja, kurā tie izzināts, kuri konkurētspējas aspekti ir svarīgākie (www.solipasolim.insbergs.lv);
2) interneta vietnes izveidošana (specifika - nepārtraukta informācijas papildināšana, speciālistu konsultācijas, iespēja meklēt sadarbības partnerus tepat, Latvijā, kā arī iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu uzņēmējdarbības attīstības jomā utt.) (www.solipasolim.esmaja.lv). Šajā interneta lapā savā pieredzē dalīsies uzņēmēji, uz jautājumiem atbildēs dažādu nozaru eksperti. Tajā būs aktuālas ziņas uzņēmējiem, foto un video sižeti no semināriem, kā arī iespēja pieteikties nākamajam semināram un semināru prezentācijas materiāli;
3) bezmaksas semināri reģionos, kuros ar uzņēmējiem runās un idejas attīstīs ne tikai eksperti, bet paši uzņēmēji, kuri dalīsies pieredzē par to, kas ir svarīgākais: ideja, apņēmība vai finanses? Kā attīstīt uzņēmumu arī tagad, ne vieglajos laikos? Kā nezaudēt cerības? Kā meklēt iespējas ideju realizācijai? Semināru galvenais uzstādījums ir tāds, ka eksporta pamatakmens ir konkurētspēja.

Pirmais seminārs notiks 27.maijā Kuldīgā, turpmākie – 2.jūnijā Valmierā, 10. jūnijā Liepājā. Semināru cikls turpināsies rudenī ar bezmaksas semināriem vēl četrās Latvijas pilsētās.

Projektu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties