#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Darbs ārvalstīs. Kā izvērtēt riskus un izvairīties no apkrāpšanas?
, 2009. gada, 26.oktobris, 2009

Valstis, no kurām visbiežāk tiek saņemtas sūdzības ir arī tās, uz kurām vispopulārāk doties: Īrija, Lielbritānija, Spānija, Vācija, arī Norvēģija. Viens no pēdējiem spilgtākiem šāda veida gadījumiem tika konstatēts Vācijā, Drēzdenē.

Turp bija devušies apmēram 40 - 50 cilvēki no Latvijas, bez darba līguma uzsākuši darbu, mutiski vienojoties, par to, ka par darbu tiks samaksāts. Septembrī bijuši jau divi gadījumi, kuros kopumā cietuši 30 Latvijas iedzīvotāji, kuriem Lielbritānijā piedāvāts darbs uz naftas platformām Norvēģijā – arī šis darba piedāvājums izrādījies viltus.
Ekonomiskā situācija valstī un arvien pieaugošais bezdarbs mudina cilvēkus doties darba meklējumos arī ārpus Latvijas. Un līdz ar šādu darba meklētāju skaita pieaugumu, diemžēl pieaug arī apkrāpto darba meklētāju skaits ārvalstīs. Šie nelaimē nonākušie cilvēki arvien biežāk vēršas pēc palīdzības Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Pārstāvniecību darbinieki palīdz sazināties ar tuviniekiem Latvijā, meklē pagaidu pajumti ārvalstu sociālajos dienestos, kā arī nokārto formalitātes naudas pārveduma saņemšanai no radiniekiem vai draugiem Latvijā ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību. Tāpat Latvijas pārstāvniecību darbinieki, neskarot Latvijas darba meklētāju tiesības un intereses, bet gan lai izvairītos no turpmākiem krāpšanas un nelegālas nodarbinātības gadījumiem, ziņo ārvalstu iestādēm par notikušajiem pārkāpumiem pret Latvijas darba meklētājiem.

Apkopotā pieredze rāda, ka vismaz daļai apkrāpto darba ņēmēju būtu bijis iespējams izvairīties no nepatikšanām, ja vien būtu ievēroti vairāki svarīgi priekšnoteikumi.

Ieteikumi un brīdinājumi darba meklētājiem ārvalstīs

Uzsākot jebkuras darba attiecības, tāpat kā Latvijā, arī ārvalstīs, ir jābūt darba līgumam un tam ir jābūt parakstītam pirms darba pienākumu uzsākšanas, pat pirms izceļošanas no Latvijas. Nav pieļaujama situācija, ka darba līgums tiek solīts kaut kad vēlāk pēc ierašanās, pēc darba pabeigšanas vai tamlīdzīgi.

Visbiežākās darba meklētāju kļūdas ir saistītas ar dokumentu pareizu nenoformēšanu un uzticēšanos viltus piedāvājumiem. Kaut arī Eiropas Savienībā ir brīva darbaspēka kustība, Vācijā un Austrijā joprojām nepieciešama darba atļauja. Darba atļauja ir jānokārto pirms darba uzsākšanas. Ja šie noteikumi netiek ņemti vērā, nevar tikt noslēgts legāls darba līgums vai arī persona tiek nodarbināta nelegāli un vēlāk darba devējs nepilda savas saistības, zinot, ka darbinieks valstī strādā nelegāli. Papildus informāciju par darba tirgu pieejamību Eiropas Savienībā var iegūt Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/izmainas/

Ļoti būtiski ir pareizi noformēt darba līgumu. Tādēļ nepieciešams rūpīgi iepazīties ar visiem darba līguma nosacījumiem, ko bieži vien valodas nezināšanas dēļ pārprot vai pat vispār nesaprot, par ko darbinieks parakstās. Ir svarīgi noskaidrot piedāvātā darba būtību un apjomu; par to paredzēto atalgojumu; kur paredzēta dzīvošana; kādus izdevumus segs darba devējs; kādi izdevumi jāsedz pašam darba ņēmējam; kāda ir nodokļu nomaksas kārtība attiecīgajā valstī; vai nepieciešams reģistrēties utt.
Viena no lielākajām kļūdām saistās ar pārāk lielu uzticēšanos personām, kas darbu piedāvā un informācijas nepārbaudīšana. Pēdējā laikā saņemtas daudz sūdzības par viltus darba sludinājumiem populārajā interneta portālā draugiem.lv.
Noteikti jāinformē ģimenes locekļi un draugi par jauno dzīves- un darba vietu. Ļoti ieteicams ir ieplānot rezerves finanšu līdzekļus krīzes situācijai. Vēlams reģistrēties Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā un nodrošināties ar pases kopiju. Svarīgi ir apdrošināt dzīvību, veselību un mantu. Pirms izceļošanas no Latvijas, vajadzētu nodrošināties ar iespēju saņemt papildus materiālo palīdzību gadījumos, ja radīsies nepieciešamība. Dzīves dārdzība ārvalstīs nereti ir lielāka par gaidīto. Plaša informācija gan par darba nosacījumiem, gan dzīves dārdzību ārvalstīs atrodama Nodarbinātības Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv
Der atcerēties, ka darbā iekārtošanās pakalpojumus var sniegt tikai tās firmas, kurām ir izsniegtas licences darbā iekārtošanai attiecīgajā ārvalstī. Šo firmu saraksts arī pieejams Nodarbinātības Valsts Aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv Šobrīd Latvijā ir reģistrētas 66 darbā iekātošanas firmas un 29 no tām ir ārvalstu partneri un tiesības iekārtot darbā ārvalstīs.

Savukārt, meklējot darbu internetā, aicinām izmantot Eiropas darba mobilitātes portālu: http://eures.europa.eu, kur pieejama informācija par legālām darba vakancēm Eiropas valstīs.
Lai cīnītos pret krāpnieciskiem darījumiem darbā iekārtošanā ārvalstīs, Ārlietu ministrija aicina personas ziņot par šādiem pārkāpumiem. Lūdzam darba ņēmējus vērsties ar iesniegumu ar situācijas aprakstu vai nu vēstniecībā, ja persona joprojām atrodas ārvalstīs, vai Nodarbinātības valsts Aģentūrā vai Valsts Policijā, ja persona ir atgriezusies Latvijā. Iesniegumam lūdzam pievienot līguma kopiju, kas parakstīts ar darbā iekārtošanas firmu, kā arī citus dokumentus, ja tādi ir. Ja tiek konstatēts, ka darbā iekārtošanas firma pakalpojumu sniegusi nekvalitatīvi, tai var tikt anulēta licence darbā iekārtošanai ārvalstī, kā arī var tikt izskatīts jautājums par personai radīto zaudējumu kompensāciju. Šī gada laika vien ir anulētas 17 licences darbā iekārtošanas firmām.
Kur vēl var saņemt papildus informāciju par riskiem, kas saistīti ar darbu ārvalstīs?

No 21.oktobra līdz 28.novembrim Ārlietu ministrija sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru organizē informatīvo pasākumu ciklu „Uzzini, pirms piekrīti darbam ārvalstīs!”.

Desmit lielākajās Latvijas pilsētās paredzēti ekspertu priekšlasījumi, kuros Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta darbinieki informēs par riskiem un problēmām, ar kurām visbiežāk saskaras Latvijas valsts iedzīvotāji ārvalstīs, savukārt Nodarbinātības Valsts Aģentūras pārstāvji atgādinās par to, kas jāņem vērā, izmantojot licencēto darbā iekārtošanas firmu pakalpojumus.

Pasākumu cikls sākās 21.oktobrī ar preses konferenci Ārlietu ministrijā, kam seko informatīvi semināri Rīgā (26.oktobrī), Daugavpilī (28.oktobrī), Valmierā (2.novembrī), Saldū (4.novemrī), Jēkabpilī (9.novembrī), Jelgavā (13.novembrī), Ventspilī (16.novembrī), Liepājā (20.novembrī), Madonā (23.novembrī) un Rēzeknē (25. novembrī), kuros būs iespēja uzzināt kā rīkoties, lai nenokļūtu nelaimē, meklējot darbu ārvalstīs.
Minēto pasākumu noslēgumā 27. un 28.novembrī ikviens aicināts Ķīpsalas hallē apmeklēt nodarbinātības un profesionālās izaugsmes izstādi "Darbs un karjeras iespējas 2009", kur ar priekšlasījumiem uzstāsies arī pārstāvji no Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Nodarbinātības valsts aģentūras.
 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties