#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs tiks ierīkoti lokālie tīkli
, 2010. gada, 14.jūlijs, 2010

Pagājušā gada decembrī tika parakstīta vienošanās starp Daugavpils pilsētas domi un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu informatizācija" īstenošanu.

Projekts paredzēja nodrošināt 19 Daugavpils pilsētas skolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Saskaņā ar pilsētas skolu optimizāciju plānu, bija veikti attiecīgi grozījumi projekta pieteikumā un vienošanās un projekta tiešā mērķa grupa tika samazināta līdz 15 izglītības iestādēm, kurās tiks īstenotas šādas aktivitātes:

* - iegādāti 423 stacionārie datori (pilnie komplekti ar licencēto programmatūru);
* - iegādāti 18 portatīvie datori (ar licencēto programmatūru);
* - iegādāti un uzstādīti 7 multimediju tehniskas komplekti (interaktīvās tāfeles kopā ar video projektoriem) un
* - attīstīti 15 lokālie datortīkli.

Datori un multimediju tehnika tiks iegādāti centralizēti Izglītības un zinātnes ministrijas veikto iepirkumu rezultātā. Bet par datortīklu ierīkošanu un attīstību jārūpējas pašvaldībām. Pašlaik ir izsludināts iepirkuma konkurss lokālo tīklu ierīkošanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 16. jūlijs. 12. jūlijā notika objektu apskatē, kurā piedalījās skolu un domes pārstāvji, kā arī divi potenciālie pretendenti. Informācija par iepirkumu ir pieejama domes mājas lapā http://www.daugavpils.lv/.

Lokālie tīkli skolās konkursa uzvarētājam būs jāierīko līdz š.g. 30.septembrim. Bet projekta kopējais īstenošanas ilgums - 20 mēneši un tas ir jāpabeidz līdz nākamā gada 31. augustam.

Pēc Daugavpils pilsētas skolu tīkla optimizācijas, samazinājās arī projekta kopējās attiecināmas izmaksas. Tagad tās sastāda LVL 332713.81, no tiem ERAF finansējums - LVL 282806.73 (85%), valsts budžeta finansējums - LVL 49907.08 (15%) un pašvaldības līdzfinansējums - LVL 0 (0%).

Avots: www.daugavpils.lv, 13.07.2010

Foto: www.daugavpils.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties