#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Daugavpils Universitātei apstiprināts projekts par starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanu
, 2010. gada, 10.jūlijs, 2010

Pamatojoties uz MK 2009.gada 22.septembra noteikumu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"",Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde 2010.gada 24.maijā pieņēma lēmumu apstiprināt Daugavpils Universitātes projekta iesniegumu "Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana".

Projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt Daugavpils Universitātes (DU) kā zinātniskās institūcijas kapacitāti veicinot starptautisku sadarbību, atpazīstamību un ES struktūrfondu piesaisti. Projekta specifiskais mērķis ir sagatavot starptautiskus projekta pieteikumus un piesaistīt starptautiskus sadarbības partnerus, piedalīties starptautiskās konferencēs un kongresos un prezentēt DU sasniegumus starptautiskās izstādēs.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Starptautisku projekti pieteikumu sagatavošana, 7. ietvara, STEP u.c. programmās;
2. Zinātniskā personāla komandējumi uz starptautiskām konferencēm, kongresiem, DU zinātnisko sasniegumu prezentēšana starptautiskajās izstādēs un gadatirgos;
3. Starptautisku partneru piesaiste sadarbībai dažādās starpdisciplinārās zinātnisko pētījumu jomās.

Projekta īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, sadarbības partneris - Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, laiks: 01.11.2010 – 31.10.2013. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 270 972 LVL.

Avots: Daugavpils Universitātes mājas lapa www.du.lv

Foto: www.visitdaugavpils.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties