#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Dienas Bizness: 36 miljoni pētniecībai, kuras kursu noteiks uzņēmēji
, 2010. gada, 02.septembris, 2010

Laikraksts vēsta par plānotajiem kompetenču centriem, kas tiks izveidoti ar mērķi izstrādāt jaunus, konkurētspējīgus projektus un sekmētu uzņēmēju un zinātnieku sadarbību.

No Eiropas Reģionālās attīstības fonda centru veidošanai un pētniecībai līdz 2015. gadam pieejami LVL 36,3 milj. Katrs kompetences centrs var izstrādāt pētījumu programmu pieciem gadiem par LVL 6,25 milj. Atbalsta apjoms ir proporcionāls riskam - rūpnieciskajiem pētījumiem ERAF līdzekļi drīkst apmaksāt līdz 70% un eksperimentālām izstrādēm - līdz 45%. Šobrīd cieša sadarbība starp pētniekiem un uzņēmējiem ir farmācijas, biotehnoloģiju, jaunu materiālu izstrādē.

Signe Knipše
Dienas Bizness
36 miljoni pētniecībai, kuras kursu noteiks uzņēmēji

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties