#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Diskutēs par ES Baltijas jūras stratēģiju
, 2010. gada, 15.jūnijs, 2010

Eiropas Savienības (ES) mājas Rīgā sarunu istabā no plkst.10 notiks ekspertu diskusija par pagājušajā gadā pieņemto ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam.

Diskusijas gaitā iecerēts pievērst uzmanību tādiem aktuāliem stratēģijas ieviešanas jautājumiem kā jaunu ietvaru meklēšanai reģionālajai sadarbībai, jaunu reģiona pārvaldības modeļu izstrādei un pielietošanai makro reģionālā līmenī, kā arī Baltijas jūras reģiona nākotnes attīstības iespējām un problēmām.

Diskusijā tiks apskatīta stratēģijas ieviešanas sasaiste ar reģiona valstu attieksmi pret reģionālo sadarbību un koordinācijas mehānismu uzlabošanu stratēģijas īstenošanā.

Atklāšanā ievadvārdus teiks Ārlietu ministrijas padomniece Anda Catlaka, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Valdis Zagorskis un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Imants Gross.

Diskusijā savu redzējumu par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam sniegs starptautiski atzīti reģionālo jautājumu pētnieki no Somijas, Dānijas un Lietuvas. Latvijas pētnieku viedokli paudīs topošās grāmatas "EU Strategy for the Baltic Sea Regiona: a year after and beoynd" ("ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: vienu gadu pēc pieņemšanas un vēl") zinātniskie redaktori, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas mācību spēki Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde un Toms Rostoks.

Minētās grāmatas autoru vidū ir ekonomisti, vides speciālisti, politologi un citu jomu pārstāvji. Izdevumu plānots laist klajā šā gada septembrī un ar svarīgākajiem secinājumiem iepazīstināt Baltijas Ekonomikas foruma dalībniekus.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties