#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
E-veselība 2010: Eiropas valstīm ir jāsadarbojas
, 2010. gada, 25.marts, 2010

Pagājušajā nedēļā Barselonā norisinājās konference "E-veselība 2010", kurā tika pieņemta deklarācija par Eiropas valstu sadarbību e-veselības jomā. Tajā piedalījās augsta līmeņa Eiropas Savienības amatpersonas. Latviju pārstāvēja Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane.

Konferencē tika analizēta Eiropas valstu sadarbība e-veselības politikas, likumdošanas un vienotu standartu ieviešanā, kā arī aplūkotas pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī tam, lai aizvien aktīvāk sabiedrība (veselības aprūpes sniedzēji, mediķi, pacienti un sabiedriskās organizācijas) tiktu iesaistīta e-veselības plānošanā un attīstībā. Visi šie aspekti ir iekļauti konferencē pieņemtajā deklarācijā.

"Izšķiroša nozīme e-veselības ieviešanā ir visu iesaistīto pušu aktīvai līdzdalībai, kā arī valstu sadarbībai. Konferencē tika panākta vienošanās par Veselības ekonomikas centra iesaistīšanos Eiropas Kopienas Veselības programmas vienotajā rīcībā par e-veselību. Tās mērķis ir veicināt ciešu sadarbību starp e-veselības politikas veidotājiem un īstenotājiem, lai saskaņotu un koordinētu e-veselības ieviešanu visās iesaistītajās valstīs.

Turklāt jāatzīmē, ka Veselības ekonomikas centrs jau ir uzsācis un turpina sadarbību gan ar slimnīcu pārstāvjiem, gan profesionālajām asociācijām, realizējot e-veselības projektus. Tās mērķis ir iegūt, apzināt un analizēt tieši potenciālo e-veselības pakalpojumu lietotāju vajadzības, lai mēs spētu izveidot sistēmas, kuras būs ērti lietojamas un piemērotas mūsu ārstiem un pacientiem. Viņu viedoklis ir svarīgs ikvienā projekta attīstības posmā," skaidro Daiga Behmane.

Pašlaik Veselības ekonomikas centrs vada trīs e-veselības projektus, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu:

 • "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms";

• "Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana";

• "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides 1.posms".

Šogad tiks sākta visu šo projektu ietvaros realizējamo informācijas sistēmu izstrāde. Visiem trim projektiem jābūt pabeigtiem līdz 2013.gadam.

Pamatmērķis visu e-veselības projektu realizācijai ir nodrošināt operatīvāku un efektīvāku finanšu līdzekļu pārvaldību veselības aprūpes nozarē, kā arī pilnīgāku informāciju ārstiem par pacientu veselības stāvokli, pieejamāku un saprotamāku veselības aprūpi pacientiem. E-veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā - tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas valsts medicīnas iestādes uz citas valsts medicīnas iestādi.

Pēc Veselības ekonomikas centra materiāliem

Foto: eHealth week 2010 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties