#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropā plāno palielināt konkurenci dzelzceļa pārvadājumu tirgū
, 2010. gada, 18.septembris, 2010

Eiropas Komisija pieņēmusi priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot pasažieriem un kravu nosūtītājiem sniegtos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, palielinot konkurenci dzelzceļa pārvadājumu tirgū, piešķirot plašākas pilnvaras valstu regulatīvajām iestādēm un uzlabojot tiesisko regulējumu investīcijām dzelzceļa nozarē.

Kā informēja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, priekšlikumā direktīvai, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, trīs spēkā esošās direktīvas un to secīgie grozījumi tiesību aktu vienkāršošanas un konsolidācijas labad apvienoti vienā saskaņotā tekstā. Priekšlikuma mērķis ir arī pievērsties problemātiskajām jomām, kas kavē dzelzceļa tirgus sekmīgu darbību.

"Eiropa ir izvirzījusies priekšplānā dzelzceļa tehnoloģiju jomā. Tā ir viens no vadošajiem spēkiem mūsdienīgu dzelzceļa tīklu attīstībā. Tomēr ir viens liels "bet" - dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu uzlabošanās Eiropā ir vajadzīga un ļoti gaidīta. Pasažieriem un kravu nosūtītājiem nepieciešama labāka kvalitāte, lielāka uzticamība, plašāka izvēle un vairāk jauninājumu. Lai to nodrošinātu, ir izstrādāts šis dokumentu kopums. Izvirzītais mērķis ir - vairāk konkurences pasažieru un kravu pārvadājumu jomā. Tas nāks par labu gan pasažieriem un kravu nosūtītājiem, gan ļoti kvalitatīva dzelzceļa aprīkojuma ražotājiem, gan videi," norāda par transportu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass.

Direktīvā galvenā uzmanība pievērsta trim problemātiskajām jomām - konkurences jautājumi, regulatīvās uzraudzības pastiprināšana un publisko un privāto investīciju tiesiskā regulējuma pastiprināšana.

Ierosinātās direktīvas mērķis ir palielināt konkurenci dzelzceļa tirgū, nosacījumus iekļuvei tirgū darot pārskatāmākus, vienkāršojot pieejamību, šim nolūkam, piemēram, prasot uzlabot un dažos gadījumos garantēt ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu, piemēram, tehniskās apkopes iekārtu, termināļu, pasažieru informēšanas un biļešu pārdošanas aprīkojuma, pieejamību kravas un pasažieru vilcieniem, formulējot precīzus noteikumus par interešu konfliktiem un diskriminējošu praksi dzelzceļa nozarē, kā arī prasot sniegt detalizētākus "tīkla pārskatus" - dokumentus, ko publicē katru gadu, lai iespējamos jaunpienācējus skaidri informētu par pieejamās infrastruktūras raksturlielumiem un izmantošanas nosacījumiem.

Ar priekšlikumu tiek paplašinātas valstu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu pilnvaras, tostarp ierosināts pieņemt šādus pasākumus: paplašināt valstu regulatīvo iestāžu kompetenci, ietverot tajā ar dzelzceļu saistītus pakalpojumus. Līdz šim problēmas, kas attiecās uz ar dzelzceļu saistītu pakalpojumu pieejamību, ne vienmēr bija valstu regulatīvo iestāžu kompetencē. Plānots prasīt, lai valstu dzelzceļa nozares regulatīvās iestādes būtu neatkarīgas no jebkuras citas valsts iestādes, paplašināt valstu dzelzceļa nozares regulatīvo iestāžu pilnvaras un noteikt šīm iestādēm par pienākumu pārrobežu jautājumos sadarboties ar līdzīgām iestādēm citās valstīs.

Jaunie noteikumi par infrastruktūras finansēšanu un maksas iekasēšanu izstrādāti, lai veidotu saskanīgu "finansiālu arhitektūru", kas veicinātu investīcijas.  Kopā ar šo priekšlikumu Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīta stratēģija vienotas Eiropas dzelzceļa telpas pilnīgai izveidei, ieskicējot papildu iniciatīvas, kuras Komisija varētu uzsākt turpmākajos piecos gados. Uz šā dokumenta pamata notiks apspriešanās. Publicēts arī sīki izstrādāts pētījums par iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties