#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Eko-tūrisma galamērķis 2010 - Tērvetes dabas parks
, 2009. gada, 03.novembris, 2009

Jauniegūtā atpazīstamība visā Eiropā, uzliek pienākumu godam nest šo titulu. Par to, vai Eiropa mūs „ievēroja”, pārliecināsimies nākošajā tūrisma sezonā, kaut arī šobrīd varam teikt, ka ārvalstu ceļotāji Tērveti pazīst un iegriežas te, ne tikai caurbraucot.

Tērvetes dabas parks Eiropas Tūrisma Foruma ietvaros Briselē saņēma goda titulu kā izcilākais Eiropas tūrisma galamērķis dabas aizsargājamās teritorijās Latvijā. Pasākumā piedalījās un titulus saņēma divdesmit divas Eiropas valstis. EDEN ir projekts, kas visā ES veicina ilgtspējīga tūrisma attīstību, vēršot uzmanību uz tūrisma galamērķu vērtībām, daudzveidību un kopīgām iezīmēm, sniedzot iespēju parādīt Eiropas bagātīgo daudzveidību - dabas resursus, vēsturisko mantojumu un tradicionālos svētkus.

Kāpēc tieši Tērvetes dabas parks uzvarēja EDEN projektā

Parka apsaimniekotāji AS „Latvijas valsts meži” izvirzījuši tālejošus mērķus un katru gadu investē līdzekļus to realizācijai. Piecdesmit pastāvēšanas gados tas kļuvis par vienu no populārākajām un apmeklētākajām vietām valstī. Lai attīstītu Tērvetes dabas parku kā tūrisma objektu, kuram ir divas galvenās funkcijas – atpūta dabā un vides izglītība, ir izstrādāts Tērvetes dabas parka attīstības plāns 2008.- 2017. gadam. Tērvete ir ļoti pateicīga vieta šo mērķu realizācijai - parka apmeklētāji saskarsmē ar krāšņo dabu, bagāto senvēsturi, rakstnieces Annas Brigaderes literārajiem un pasaku tēliem gūst pozitīvas emocijas un izpratni par saudzīgu attieksmi pret vidi. Parkā tiek realizēta vides izglītības programma „Izzini mežu”.

Ar ko mēs atšķīrāmies no citām valstīm

Pasākuma ietvaros Briselē norisinājās izstāde, kurā katra valsts reklamēja savu tūrisma objektu – balvas ieguvēju. Galvenokārt tās bija lielas dabas aizsargājamās teritorijas ar unikālu augu un dzīvnieku valsti, skaistām ainavām, augstiem kalniem un plašiem ūdeņiem, kā, piemēram Ziemeļvelebitas Nacionālais parks Horvātijā, Belitsas parks Bulgārijā, Nemūnas deltas reģionālais parks Lietuvā, u.c. Tērvetes dabas parks – vismazākais teritorijas ziņā, atšķīrās ar to, ka tas veidots kā Pasaku mežs ar dabiskām koka skulptūrām un dzīviem pasaku tēliem, kas parkā sagaida apmeklētājus un netieši iesaista tos vides izziņas procesā ar atraktīvu darbību palīdzību. Arī savu stendu izstādē bijām veidojuši kā pasaku, kurā ar apmeklētājiem sarunājās Meža māte.

Galvenie ieguvumi

Neapšaubāmi – milzīgā reklāma un atpazīstamība, ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā, kas uzliek pienākumu godam nest šo titulu. Par to, vai Eiropa mūs „ievēroja”, pārliecināsimies nākošajā tūrisma sezonā, kaut arī šobrīd varam teikt, ka ārvalstu ceļotāji Tērveti pazīst un iegriežas te, ne tikai caurbraucot.
Otrs lielākais ieguvums – nodibinātie kontakti ar citām Eiropas valstīm, jo gandrīz visi titula ieguvēji darbojas vides izglītības jomā savās teritorijās un ir gatavi kopīgiem ES pārrobežu sadarbības un citiem projektiem. Šobrīd Tērvetes dabas parks vides izglītības projektus realizē sadarbībā ar Lietuvu un Norvēģiju.

Attēlā: ES Industrijas komisārs Ginters Ferhoigens ar Tērvetes dabas parka pārstāvjiem Brielē, pirms balvas saņemšanas.  Arta Gustovska foto.

Šis raksts tapis pēc ierosmes, lai izceltu Latvijas sasniegumus un atšķirības Eko-tūrisma jomā Eiropā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties