#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija apkopo viedokļus par nākotnes iestrādēm ES bioloģiskās daudzveidības politikā
, 2010. gada, 07.septembris, 2010

Eiropas Komisija ir uzsākusi apspriešanos tīmeklī, lai apkopotu dažādu ieinteresēto personu viedokļus par iestrādēm Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijā pēc 2010. gada.

Tiek gaidīti iedzīvotāju, ieinteresēto personu, valsts pārvaldes, uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības viedokļi par tādiem jautājumiem kā pašreizējās bioloģiskās daudzveidības politikas trūkumi, Komisijas ierosinātā jaunā pieeja, lauksaimniecība un bioloģiskā daudzveidība, bioloģiskās daudzveidības ekonomika un bioloģiskās daudzveidības pārvaldība ES un ārpus tās. Rezultāti tiks iekļauti jaunajā stratēģijā, kura pašlaik tiek izstrādāta. Apspriešanās notiks līdz 2010. gada 22. oktobrim.
Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Eiropas iedzīvotāji piekrīt, ka ir jāpieliek lielākas pūles cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Aicinu ikvienu, kuram rūp bioloģiskā daudzveidība, iesaistīties apspriešanā un palīdzēt izstrādāt politiku par šo vitāli svarīgo jautājumu."
Jauna prioritāte cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu
2010. gada martā Eiropas Savienības Padome vienojās par redzējumu pēc 2010. gada un jaunu vērienīgu mērķi 2020. gadam attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, kas stāsies 2010. gada mērķa vietā. Jaunais mērķis paredz: "līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu samazināšanos ES, un atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams, un vienlaikus palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē".
Padome aicināja Komisiju izstrādāt pilnīgu stratēģiju, kurā uzmanība pievērsta konkrētam, izmērāmam apakšmērķu kopumam attiecībā uz dažādām ekosistēmām, bioloģiskās daudzveidības izzušanas faktoriem un atbildes pasākumiem.
Minētajā aptaujā ir paredzēts noskaidrot viedokļus par dažādām pieejamām politikas iestrādēm, lai uzlabotu jauno stratēģiju, un vajadzīgajiem pasākumiem, lai nodrošinātu, ka stratēģija sasniedz vēlamos rezultātus. Aptaujā ir vaicāts par jomām, kurās pašreiz spēkā esošie ES tiesību akti tiek uzskatīti par neatbilstošiem vai tie ir jāpadara stingrāki, un par iespējām uzlabot bioloģiskās daudzveidības politikas integrāciju citās jomās.
Vispārīga informācija
Daudzos respektablos ziņojumos apstiprināts, ka bioloģiskā daudzveidība pasaulē ir nopietni apdraudēta. Tās izzušana ātrums 100 līdz 1000 reizes pārsniedz normālo. Vairāk nekā trešdaļai novērtēto sugu draud izmiršana, un pēdējo 50 gadu laikā ir degradējušās aptuveni 60 % pasaules ekosistēmu. 2001. gadā ES apņēmās līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu ES. Pūliņi cīņā pret bioloģiskās daudzveidības izzušanu tika attiecīgi pastiprināti, un 2006. gadā Komisija pieņēma ES bioloģiskās daudzveidības rīcības plānu (BDRP), lai paātrinātu virzību. Neraugoties uz pūlēm ir skaidrs, ka ES nav sasniegusi izvirzīto mērķi. Tādēļ ir vajadzīga jauna pieeja.
Sīkāka informācija:
Lai piedalītos apspriešanā, apmeklējiet:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm

ec.europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties