#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija spriedīs par radiofrekvenču spektra izmantošanu
, 2010. gada, 16.marts, 2010

Eiropas Komisija ir sākusi apspriešanos par stratēģiskām prioritātēm ES radiofrekvenču spektra politikas programmai 2011.-2015.gadam. Piekļuvei radiofrekvenču spektram ir liela nozīme, sākot no telefonijas un apraides, beidzot ar lietojumiem transporta un kosmosa jomā. Izšķiroša nozīme ir tam, ka piekļuve radiofrekvenču spektram ir plaša un taisnīga, jo tas nodrošina, ka ES gan lauku, gan pilsētu iedzīvotāji var izmantot digitālo tehnoloģiju priekšrocības.

Nozares pārstāvji, patērētāji un citas ieinteresētās personas ir aicinātas piedalīties apspriešanā līdz 9.aprīlim. Samits par radiofrekvenču spektru, ko kopīgi rīko Komisija un Eiropas Parlaments, notiks 22. un 23.martā.

Digitalizācijas programmas komisāre Nēlī Krūsa norāda: "Tas, kā tiek izmantots radiofrekvenču spektrs, ietekmē iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienas dzīvi. Tāpēc mēs sniedzam viņiem iespēju paust viedokli par to, kā, viņuprāt, vajadzētu piešķirt piekļuvi šim nepietiekamajam resursam. Sniegtās atbildes būs lietderīgs ieguldījums efektīvas ES radiofrekvenču spektra politikas attīstībā."

Pakalpojumi, kuru pamatā ir radiofrekvenču spektrs, sniedz aptuveni 300 miljardus eiro Eiropas IKP, bet pašreiz radiofrekvenču spektrs ne vienmēr tiek efektīvi izmantots. Optimāls radiofrekvenču spektra izmantojums stimulētu inovāciju un palīdzētu ES līdz 2013.gadam sasniegt mērķi par platjoslas pakalpojumu vispārēju pieejamību. Komisija aicina ieinteresētās personas un patērētājus paust viedokli par politikas ievirzēm attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanu nākotnē ES, konkrēti, šādās nozarēs: ekonomikas atgūšanās un izaugsme, sociālā iekļaušana un pakalpojumi iedzīvotājiem, vides un veselības aizsardzība, kosmosa lietojumi un transporta drošība, koordinācija un sarunas starptautiskā mērogā, radiofrekvenču spektra pārdalīšana (refarming) un konkurence.

Minētā apspriešana palīdzēs Komisijai izstrādāt radiofrekvenču spektra politikas programmu, kas jāiesniedz Eiropas Parlamentā un Padomē līdz 2010.gada vidum.

Samitu par radiofrekvenču spektru 2010.gada 22. un 23.martā Briselē kopīgi rīkos Eiropas Parlaments un Komisija. Tajā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Parlamenta, Padomes un citas ieinteresētās personas, kas apspriedīs ES radiofrekvenču spektra politikas turpmākās ievirzes.

Priekšvēsture

2009.gada novembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās veikt grozījumus ES noteikumos par telesakariem un aicināja Komisiju ierosināt daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu. Šīs programmas mērķis ir "izklāstīt politikas ievirzes un mērķus attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas stratēģisko plānošanu un saskaņošanu atbilstoši šīs direktīvas un īpašo direktīvu noteikumiem".

 

Pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļas materiāliem

Foto: Freerangestock.com

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties