#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija vēlas stiprināt pamattiesību aizsardzības sistēmu ES
, 2010. gada, 19.marts, 2010

Komisija ierosinājusi sarunu risināšanas norādījumus par Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai (ECTK). Lisabonas līgums ir juridiskais pamats tam, lai ES varētu pievienoties ECTK, kas ir svarīgākais instruments cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzībai Eiropai. ES pievienošanās konvencijai nostiprinās pamattiesību aizsardzības sistēmu ES.

"Pievienošanās ECTK ir politiski, juridiski un simboliski nozīmīga", teica Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. "ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai nodrošinās saskaņotu sistēmu cilvēktiesību aizsardzības jomā visā kontinentā. Ar to tiks pabeigts aizsardzības līmenis, ko noteica ar Lisabonas līgumu, kas padarīja Pamattiesību hartu juridiski saistošu."

Ar ES pievienošanos ECTK tiks noteikta papildu tiesiskā kontrole pamattiesību aizsardzības jomā ES. Tādējādi Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā būs kompetenta izskatīt, vai ES iestāžu, organizāciju un aģentūru akti, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumi, atbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijai. Ar pievienošanos tiks nodrošinātas jaunas iespējas privātpersonu tiesiskajai aizsardzībai. Viņi varēs iesniegt sūdzības - pēc visu iekšējo tiesiskās aizsardzības iespēju izsmelšanas - Eiropas Cilvēktiesību tiesā par ES cilvēktiesību pārkāpumiem.

Pievienošanās arī:

- palīdzēs attīstīt kopēju pamattiesību kultūru ES,

- nostiprinās uzticamību ES cilvēktiesību sistēmai un ES ārējai politikai,

- apliecinās, ka ES ar savu autoritāti atbalsta Strasbūras pamattiesību aizsardzības sistēmu,

- nodrošinās saskaņotu tiesu praksi Eiropas Savienības tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Vispārīga informācija

Pievienošanās kļuva iespējama pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gada 1. decembrī. ES tiesību aktos pievienošanās juridiskais pamats ir Līguma 6. panta 2. punkts. ES kļūs par konvencijas 48. līgumslēdzēju pusi, nekļūstot par Eiropas Padomes locekli. Konvenciju ir ratificējušas visas 47 Eiropas Padomes locekles, tostarp Es dalībvalstis. Ar konvenciju tika izveidota Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kas praksē īsteno dalībvalstu uzticību cilvēktiesību principiem.

Plašāka informācija: MEMO/10/84


Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties