#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas MVU nedēļa 2010: Eiropai vajadzīgs vairāk uzņēmēju
, 2010. gada, 25.maijs, 2010

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), ko vada dinamiski uzņēmēji, ir Eiropas darbavietu radītāji. Ja vēlamies stimulēt izaugsmi Eiropā, ir jāsāk ar MVU. Uzņēmējdarbības potenciāls Eiropā joprojām nav pilnībā izmantots: 45% eiropiešu vēlētos kļūt par priekšnieku paši sev, ja vien to varētu, taču šobrīd tikai apmēram 10% ir pašnodarbināto statusā.

Ja šo skaitli varētu palielināt, mums būtu miljoniem jaunu inovatīvu un radošu uzņēmumu, kuri spētu atjaunot Eiropas ekonomikas pamatus, padarīt tos spēcīgākus un radīt jaunas darbavietas, bet Eiropas ekonomika kopumā kļūtu izturīgāka pret jauniem ekonomiskiem satricinājumiem.

Tādēļ es grasos veltīt visu savu uzmanību uzņēmējdarbības veicināšanai. Eiropas MVU nedēļā no 25. maija līdz 1. jūnijam mēs rādīsim un skaidrosim par atbalstu, kas pieejams uzņēmējdarbībai Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī.

Tiks izcelta arī Eiropas Uzņēmējdarbības tīkla svarīgā loma. Tajā ir 600 partnerorganizāciju, kas sniedz informāciju un padomdevēju pakalpojumus, atrodot arī biznesa partnerus Eiropas Savienībā un ārpus tās, un šis ir patiesi noderīgs uzņēmējdarbības atbalsta līdzeklis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Ekonomiskajā krīzē visvairāk cieš mazie uzņēmumi

Laikā no 2002. līdz 2008. gadam mazo uzņēmumu daudzums 27 ES dalībvalstīs ievērojami pieauga, un tas izrādījās ievērojams darbavietu radīšanas avots ES ekonomikā. Šis pieaugums bija par 2,4 miljoniem (jeb 13%), un minētajā laikā MVU sektorā tika radīti 9,4 miljoni jaunu darbavietu.

Sakarā ar pašreizējo ekonomikas krīzi paredzams, ka MVU izveidoto darbavietu skaits samazināsies. Tiek prognozēts, ka 2009. un 2010. gadā ES 27 dalībvalstīs MVU nodrošinās 3,25 miljonus darbavietu, kas ir mazliet vairāk nekā trešdaļa no darbavietām, kuras tika radītas no 2002. līdz 2008. gadam.

Redzot šo samazinājumu, būtiski svarīgi ir nodrošināt stratēģisku atbalstu. Eiropas Komisijas izstrādātais Mazā biznesa akts Eiropai nosaka ambiciozus plānus uzņēmējdarbības un MVU atbalstam, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi šajā dokumentā ierosinātos pasākumus ieviest cik ātri vien iespējams. Eiropas MVU nedēļā atskatīsimies uz visu to, kas jau ir paveikts, lai padarītu MVU dzīvi vieglāku.

Uzlabota MVU piekļuve finansējumam

Viens no būtiskajiem elementiem Mazā biznesa aktā ir uzlabot MVU piekļuvi finansējumam. Nesenā Eiropas Centrālās Bankas pētījumā 18% mazo uzņēmumu atbildēja, ka banka ir noraidījusi viņu aizņēmuma lūgumu, un šis skaitlis ir pieaudzis no 12% 2009. gada pirmajā pusē, savukārt 2% ir atturējušies ņemt aizņēmumu, uzskatot, ka tas būs pārāk dārgi. Vissliktāk ar aizdevumu saņemšanu veicies mazajiem uzņēmumiem pakalpojumu un celtniecības nozarē.

Lai pārvarētu šos šķēršļus izaugsmei, es strādāju pie tā, lai šajā jautājumā veidotos pastāvīgs dialogs starp finanšu iestādēm un MVU. 6. maijā Briselē es noorganizēju MVU Finanšu forumu, kurš bija pirmais solis jaunajā rīcības plānā ar mērķi nodrošināt MVU labāku piekļuvi kredītiem un finansējumam. Galvenie uzdevumi šajā rīcības plānā ir šādi:

• stiprināt konstruktīvu sadarbību starp Eiropas bankām un MVU, lai atjaunotos savstarpēja uzticība;
• izvērtēt aizņēmuma garantiju sistēmas un to, kā šo instrumentu varētu izmantot plašāk;
• stiprināt sadarbību starp Eiropas Komisiju un Eiropas Investīciju banku ar mērķi palielināt MVU finansēšanas programmu efektivitāti;
• ierosināt pasākumus patiesa vienota riska kapitāla tirgus izveidei, mudinot institucionālos investorus ieguldīt riska kapitālā un attiecinot pasu režīma ieguvumus arī uz riska kapitālu;
• pārskatīt esošās prasības MVU attiecībā uz reģistrāciju biržā un uzlabot likviditāti šajos tirgos;
apmainīties ar pieredzi starp kredītu tirgu starpniekiem un ieviest šādu praksi arī citās ieinteresētajās dalībvalstīs.

Tomēr es vēlētos uzsvērt, ka likviditāte Eiropas mazajiem uzņēmumiem nozīmē arī atlīdzību par padarīto – tas ir tieši tik vienkārši. Diemžēl ne vienmēr tā notiek. Kavēti rēķinu maksājumi ir īsts lāsts Eiropas uzņēmumiem: neseni skaitļi liecina, ka Eiropas uzņēmumi, īpaši mazie, sakarā ar kavētiem maksājumiem pagājušā gadā ir norakstījuši parādus kopumā 300 miljardu eiro apjomā. Tādēļ es strādāju pie tā, lai vēl līdz vasarai tiktu pieņemts Eiropas Komisijas priekšlikums cīņai pret publisko iestāžu kavētiem maksājumiem. Šā priekšlikuma pieņemšana ir viena no manām darba prioritātēm.

Uzņēmējdarbībai jāatmaksājas

Es vēlos izveidot tādu darba vidi, kurā uzņēmējdarbība atmaksājas. Mēs cenšamies dalībvalstīs ieviest biznesa izglītību kā neatņemamu mācību vielas sastāvdaļu visās izglītības pakāpēs. Esam uzsākuši Erasmus jaunajiem uzņēmējiem projektu, lai stimulētu jauno uzņēmēju prasmju apmaiņu un iespēju mācīties vienam no otra. Lai veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību, 2009. gada oktobrī tika izveidots sieviešu uzņēmēju vēstnieču tīkls. Visā Eiropas Savienībā joprojām pastāv uzskats, ka pirmā neizdošanās ir liktenīga, un sabiedrība pietiekami nenovērtē to uzņēmēju biznesa potenciālu, kuri vēlētos mēģināt vēlreiz. Tādēļ es turpināšu veicināt otrās iespējas politiku un aicinu dalībvalstis pozitīvi raudzīties uz otrās iespējas došanu uzņēmējiem un ļaut pabeigt visas juridiskās procedūras uzņēmuma slēgšanai viena gada laikā.

Eiropas MVU nedēļā maijā un jūnijā notiks vairāk nekā 1000 pasākumi 37 valstīs ar mērķi veicināt un atbalstīt uzņēmējdarbību.

Kad pēc pieciem gadiem es atstāšu šo amatu, es vēlos, lai mani vērtē arī pēc tā, vai man ir izdevies ievērojami palielināt patstāvīgu uzņēmēju skaitu Eiropā. Tas Eiropai nozīmētu vairāk uzņēmējdarbības un vairāk darbavietu. Tāds ir mans uzdevums.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties