#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas nauda kultūrai
, 2010. gada, 14.augusts, 2010

Var apbrīnot senās Ēģiptes celtnieku prasmi, godbijīgi novērtēt papīra un porcelāna izgudrotāju ķīniešu ieguldījumu pasaules kultūrā, atcerēties citu seno kultūru devumu, taču jāatzīst, ka šodienas pasaule tomēr būvēta pēc eiropiešu skicēm.

Pēc šāda ievada varētu likties dīvaini, ka Eiropas Savienībai nav kopīgas kultūrpolitikas – katrai no 27 dalībvalstīm ir sava. Tomēr kopīgi ir mērķi. 2007. gadā dalībvalstu kultūras ministri vienojās par kopīgiem uzdevumiem, kā veicināt kultūru daudzveidību un kultūru dialogu, kā attīstīt radošumu ekonomikā un biznesā, kā veicināt kultūru kā būtisku ES starptautisko attiecību elementu. Vienotība dažādībā ir ES valstu sadarbības pamatprincips.

Darba kārtības un lēmumu pieņemšanai ir jēga tikai tad, ja to īstenošanai paredzēts finansējums. Septiņiem gadiem (no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) Eiropas Savienības programmai "Kultūra" ir 400 miljonu eiro budžets, t.i., vairāk par vidēji 50 miljoniem eiro gadā: kultūras projektu, organizāciju, reklamēšanas pasākumu un izpētes atbalstam visās kultūras nozarēs. Latvija atkal izmantojusi maz, nepiedodami maz – apmēram 850 tūkstošus eiro.

Eiropas Kultūras fonds (EKF) atbalsta augstas kvalitātes mākslinieciskas aktivitātes un kultūras sadarbību dažādu valstu starpā. No tā var finansēt mākslinieku stipendijas, ceļa izdevumus, sadarbības projektus.

Ar ES struktūrfondu palīdzību Latvijā finansē kultūras vērtību restaurāciju. Struktūrfondu līdzekļi palīdzējuši atjaunot Rundāles pili un Bauskas pili. Vēl nedēļu var iesniegt jaunus pieteikumus kultūras mantojuma objektu atjaunošanai par 6,4 miljoniem latu ERAF finansējuma.

Katru gadu Eiropai ir sava kultūras galvaspilsēta, kurai tiek atvēlēti dāsni ES līdzekļi izstāžu un koncertu rīkošanai. Šogad tās ir Stambula, Rūras Esene un Pēča. Rīgai šis gods būs 2014. gadā.

ES atbalstīja Māra Sirmā diriģētā kora "Latvija" projektu, kas dod korim iespēju divus gadus rīkot koncertus Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā. Nākamnedēļ ar koncertu Liepājas Latviešu biedrības namā sākas nu jau 13. starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, arī tā rīkošanu balsta Eiropas nauda, tādēļ četri koncerti mūzikas mīļotājiem būs bez maksas.

Zinot valsts saspringto budžeta situāciju, domāju, skats ES līdzekļu kultūrai virzienā varētu būt daudz vērīgāks un ieinteresētāks. Tas sakāms gan par tiem, kuriem Eiropas nauda var palīdzēt īstenot savus radošos plānus, gan par tiem, kuriem būtu jāpalīdz pirmajiem orientēties piedāvātajās iespējās un sagatavot pieteikumus. Eiropai ir nauda kultūrai, kura mums tik nepieciešama, mācēsim to paņemt! Meklējiet www.kkplatvija.lv!

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties