#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Parlaments sagatavojies Lisabonas līguma ieviešanai
, 2009. gada, 26.novembris, 2009

Eiropas Parlaments ir sagatavojies brīdim, kad atbilstoši Lisabonas līgumam paplašināsies tā pilnvaras. Deputāti šodien pieņēma izmaiņas EP iekšējos darbības noteikumos jeb Reglamentā par 18 jaunajām deputātu vietām, paplašinātajām likumdošanas pilnvarām un jauno budžeta procedūru, kur Parlaments iegūst vienādas lēmēja tiesības ar Padomi.

18 jauni deputāti no 12 dalībvalstīm, tostarp viens Latvijas deputāts - Kārlis Šadurskis (PS), darbu EP uzsāks pēc tam, kad būs stājies spēkā līgums, kā arī protokols, kas apstiprina šīs papildu vietas. Protokols jāratificē visās dalībvalstīs, un līdz tam jaunie deputāti Eiropas Parlamenta (EP) darbā piedalīsies kā novērotāji bez balsošanas tiesībām. Šī iespēja tagad ir iekļauta Reglamentā.

Grozītais Reglaments arī ņem vērā izmaiņas EP likumdošanas pilnvarās. Saskaņā ar Lisabonas Līgumu, gandrīz visas ES politikas ir pakļautas parastajai likumdošanas procedūrai, kurā EP ir vienādas likumdevēja tiesības ar ES Padomi, iestādi, kas pulcē dalībvalstu ministrus. Parlaments arī veica izmaiņas budžeta procedūrā, lai arī tajā nodrošinātu abu iestāžu pilnvaru līdzvērtību.

Reglamentā mainīti ir arī noteikumi par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu, jo arī tajā EP iegūst lielāku varu. Citas izmaiņas ņem vērā Pamattiesību hartu ietekmi likumdošanā, Parlamenta tiesības ierosināt līguma izmaiņas un nacionālo parlamentu paplašināto ietekmi.

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Parlamenta Preses dienesta materiāliem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties